FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Katedra Konstrukcí pozemních staveb se jako profilová podílí na těchto bakalářských a magisterských studijních oborech, které jsou součástí akreditovaných studijních programů Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy (mezifakultní magisterský studijní program):

Výrazně se také podílí na výuce studijního oboru Požární bezpečnost staveb (Q) a v rámci bakalářského studijního programu Stavitelství zajišťují pedagogové katedry výuku studijního oboru Realizace pozemních a inženýrských staveb.

V ostatních studijních programech a oborech zajišťuje výuka především v předmětech Konstrukce pozemních staveb, Stavební fyzika a poruchy a rekonstrukce staveb a je garantující katedrou pro výuku stěžejního studijního předmětu "Projekt".

Katedra zajišťuje výuku svých základních předmětů rovněž v anglickém jazyce v rámci níže uvedených studijních oborů, které jsou součástí studijních programů Civil Engineering,  Buildings and Environment a Intelligent Buildings.

Řada předmětů je také nabízena jako volitelné předměty pro všechny obory FSv ČVUT. V oblasti CAD systémů nabízí katedra  volitelnou výuku programů AutoCAD, Autodesk Revit, Nemetschek, Graphisoft Archicad, je také členem Autodesk Academia Programu, obdržela již několik let po sobě jeho certifikát a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

Na katedře konstrukcí pozemních staveb je každý rok zpracováno více než 100 bakalářských a diplomových prací zaměřených na širokou škálu témat od návrhu novostaveb s využitím nejmodernějších materiálů a postupů navrhování, přes energetickou a tepelně technickou problematiku až po návrh rekonstrukcí historických a památkově chráněných objektů. Řada prací je každoročně oceňováná pochvalami za vynikající zpracování závěrečných prací a úspěšně reprezentuje katedru a fakultu v soutěžích o nejlepší studentské práce (SVOČ, WTA CZ a další) 

Katedra organizuje a podílí se na výuce v rámci celoživotního vzdělávání v oboru pozemní stavby.

V rámci pilotního evropského projektu EURL3A byl společně s katedrou TZB v rámci výuky testován tzv. RLLL Real Life Learning Lab koncept. Cílem tohoto inovativního přístupu k výuce v technických oborech je jednak těsnější propojení studentů, výzkumu a stavební praxe a jednak propojení studentů z různých technických i uměleckých oborů ve stavebnictví, tzv. multidisciplinární přístup. Studenti různých oborů v rámci výuky, tj. v např. rámci projektů, seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracovávají společná témata z praxe nebo témata s vazbou na aktuální výzkumné úkoly.

Do pilotního projektu, který probíhal v ziním semestru 2013/14 aletním semestru 2014, bylo aktivně zapojeno téměř 50 studentů ze 3 fakult ČVUT (FSv, FS, FEL) a z 5 studijních oborů (FSv: Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Budovy a prostředí; FS: Inteligentní budovy, Technika prostředí; FEL: inteligentní budovy). Studenti zpracovali ve spolupráci výzkumným centrem UCEEB a s odborníky z praxe téma Multifunkční administrativní budova UCEEB.

V zimním semestru 2014/15 byl RLLL koncept ve spolupráci z katedrou TZB uplatňován při výuce v rámci Specializovaného projektu 1 SPJ1 magisterského oboru Budovy a prostředí. Studenti řešili mj. témata „Rekonstrukce vybraných škol v Kladně“ ve spolupráci s Magistrátem města Kladna a UCEEB nebo téma „Ekoturistická vesnice v Ekvádoru“ ve spolupráci s dr. Stevem Burrougsem, Universtity of Canberra, Faculty of Arts&Design.

 

Těsná spolupráce s obornou praxí a s domácími a zahraničními universitami je v oblasti výuky na Katedře konstrukcí pozemních staveb jednou z priorit. Ve výuce jsou v rámci projektů aktivně zapojeni špičkoví externí konzultanti jak domácí tak zahraniční.

Externí konzultanti:

dr. Steve Burroughs

Sustainable Building Consultant & Academic Advisor
University of Canberra, Faculty of Arts&Design, Canberra, Austrálie

www.canberra.edu.au/faculties/arts-design
www.drsteveburroughs.com.au

pdf CV ke stažení

   

Ing. arch. Jan Márton
autorizovaný architekt
zaměření na ekologickou výstavbu (pasivní dřevostavby, slaměné domy.)

Nature Systems - hlavní architekt

www.naturesystems.cz
https://www.facebook.com/NatureSystems