FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Katedra Konstrukcí pozemních staveb se jako profilová podílí na těchto  bakalářských a magisterských studijních programech a oborech:

Bakalářské studijní programy

studijní program Stavební inženýrství 

 

studijní program Architektura a stavitelství

studijní program Stavitelství

Magisterské studijní programy

studijní program Stavební inženýrství

 

studijní program Budovy a prostředí,

studijní program Integrální bezpečnost staveb (akreditovaný od akad.roku 2020-21)

studijní program Architektura a stavitelství

mezifakultní studijní program Inteligentní budovy

studijní program  Civil Engineering

 

 

 

V rámci těchto studijních oborů zajišťuje katedra řadu klíčových předmětů.

Katedra umožňuje prostřednictvím povinně volitelných a volitelných předmětů rozšiřovat znalosti nad rámec předmětů povinných. Nabízí více jak 40 povinně volitelných, resp. volitelných předmětů z oblastí jako

  • CAD softwary - výuku programů AutoCAD. katedra je členem Autodesk Academia Programu, obdržela již několik let po sobě jeho certifikát a umožňuje studentům získat certifikát  společnosti Autodesk
  • modelování a analýza stavebních kostrukcí
  • stavební fyzika - tepelná technika, akustika, osvětlení
  • nettradiční materiály ve stavebnictví
  • stavebnictví rozvhojových zemí
  • diagnostika a průzkum budov
  • rekonstrukce historických budov
  • informační modelování -BIM- na platformě Autodesk, Graphisoft i Nemetschek

Na katedře konstrukcí pozemních staveb je každý rok zpracováno více než 100 bakalářských a diplomových prací zaměřených na širokou škálu témat od návrhu novostaveb s využitím nejmodernějších materiálů a postupů navrhování, přes energetickou a tepelně technickou problematiku až po návrh rekonstrukcí historických a památkově chráněných objektů. Řada prací je každoročně oceňováná pochvalami za vynikající zpracování závěrečných prací a úspěšně reprezentuje katedru a fakultu v soutěžích o nejlepší studentské práce (SVOČ, WTA CZ a další) 

Katedra organizuje a podílí se na výuce v rámci celoživotního vzdělávání v oboru pozemní stavby.

V rámci pilotního evropského projektu EURL3A byl společně s katedrou TZB v rámci výuky testován tzv. RLLL Real Life Learning Lab koncept. Cílem tohoto inovativního přístupu k výuce v technických oborech je jednak těsnější propojení studentů, výzkumu a stavební praxe a jednak propojení studentů z různých technických i uměleckých oborů ve stavebnictví, tzv. multidisciplinární přístup. Studenti různých oborů v rámci výuky, tj. v např. rámci projektů, seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracovávají společná témata z praxe nebo témata s vazbou na aktuální výzkumné úkoly.

Do pilotního projektu, který probíhal v ziním semestru 2013/14 aletním semestru 2014, bylo aktivně zapojeno téměř 50 studentů ze 3 fakult ČVUT (FSv, FS, FEL) a z 5 studijních oborů (FSv: Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Budovy a prostředí; FS: Inteligentní budovy, Technika prostředí; FEL: inteligentní budovy). Studenti zpracovali ve spolupráci výzkumným centrem UCEEB a s odborníky z praxe téma Multifunkční administrativní budova UCEEB.

V zimním semestru 2014/15 byl RLLL koncept ve spolupráci z katedrou TZB uplatňován při výuce v rámci Specializovaného projektu 1 SPJ1 magisterského oboru Budovy a prostředí. Studenti řešili mj. témata „Rekonstrukce vybraných škol v Kladně“ ve spolupráci s Magistrátem města Kladna a UCEEB nebo téma „Ekoturistická vesnice v Ekvádoru“ ve spolupráci s dr. Stevem Burrougsem, Universtity of Canberra, Faculty of Arts&Design.

 

Těsná spolupráce s obornou praxí a s domácími a zahraničními universitami je v oblasti výuky na Katedře konstrukcí pozemních staveb jednou z priorit. Ve výuce jsou v rámci projektů aktivně zapojeni špičkoví externí konzultanti jak domácí tak zahraniční.

Externí konzultanti:

dr. Steve Burroughs

Sustainable Building Consultant & Academic AdvisorSchool of Civil, 

Mining and Engineering, University of Wollongong, NSW, Australia

www.canberra.edu.au/faculties/arts-design
www.drsteveburroughs.com.au

pdf CV ke stažení

   

Ing. arch. Jan Márton
autorizovaný architekt
zaměření na ekologickou výstavbu (pasivní dřevostavby, slaměné domy.)

Nature Systems - hlavní architekt

www.naturesystems.cz
https://www.facebook.com/NatureSystems