FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Pozemní stavby A2

Kód předmětu:124PSA2
Rozsah:2+2
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

Anotace:

Schodiště, šikmé rampy, výtahové šachty – požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, povrchové úpravy, eliminace šíření hluku ze schodišťového prostoru. Dilatace nosných konstrukcí budov – důvody, principy návrhu a konstrukční řešení dilatačních spár. Zakládání budov - požadavky, principy návrhu, typy plošných a hlubinných základů,  interakce základy vs. svrchní stavba, prostupy pro TZB, řešení soklové oblasti, sanace spodní stavby. Spodní stavba – řešení konstrukcí suterénních podlaží, požadavky, ochrana spodní stavby proti vodě, povlakové hydroizolace, bílé vany. Konstrukce šikmých střech - požadavky, principy návrhu, tradiční a novodobé soustavy, konstrukční a materiálová řešení.

Cíle:

Student zvládne základní koncepční návrh vertikálních komunikací, základových konstrukcí, konstrukcí spodní stavby a její hydroizolační obálky, dilatací nosných konstrukcí a rámcově také konstrukcí šikmého zastřešení staveb. Při návrhu konstrukcí bude schopen uplatnit komplexní uvažování funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky.

Požadavky:

124PSA1 - Pozemní stavby A1

Přednášky:

Přednášející:

doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

Ing. Veronika Kačmaříková, Ph.D.

 

Program přednášek:

1. Schodiště – úvod, požadavky, typologie, geometrie

2. Schodiště – vývoj, moderní konstrukční systémy

3. Schodiště – akustika, zábradlí. Šikmé rampy. Výtahy. Eskalátory

4. Externí přednáška (dle semestru)

5. Principy zakládání budov, plošné základy

6. Soklová oblast budov, hlubinné zakládání, sanace základů

7. Konstrukce spodní stavby - suterénní stěny, osvětlovací šachty

8. Hydroizolace spodní stavby - povlakové hydroizolace

9. Hydroizolace spodní stavby - bílé základové vany

10. Hydroizolace spodní stavby - dodatečná hydroizolační opatření

11. Dilatace nosných konstrukcí budov

12. Nosné konstrukce šikmého zastřešení - krovy

 

Upozornění: Za probranou látku je považováno vše, co bylo řečeno a nakresleno na přednáškách a ne pouze to, co je v prezentacích na webu ! Tyto prezentace neobsahují celou přednášenou látku, která je zkoušena !!

Cvičení:

Viz samostatné stránky věnované cvičení (odkaz nahoře).

Garant cvičení: Ing. Veronika Kačmaříková, Ph.D.

Literatura:

[1] Přednášky PSA2 - ke stažení na webových stránkách předmětu PSA2
[2] Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum ČVUT, Fakulta stavební, Praha 2006
[3] Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10 (Dilatace - kapitoly D1,D2), skriptum ČVUT, Fakulta stavební, Praha 2002
[4] Podklady pro cvičení PSA2 - ke stažení na webových stránkách cvičení předmětu PSA2
[5] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky, technická norma, ÚNMZ, Praha 2010
[6] ČSN 73 4301 Obytné budovy, technická norma, ÚNMZ, Praha 2004
[7] ČSN EN 1997-1,2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, ÚNMZ, 2006
[8] ČSN EN ISO 14688-1,2 Geotechnický průzkum a zkoušení, ÚNMZ, 2003
[9] ČSN EN 206: Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ÚNMZ 2014
[10] ČSN EN 12390-8: Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3: Hloubka průsaku tlakovou vodou, technická norma, ÚNMZ, Praha 2009
[11] ČSN 730606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení, technická norma, ÚNMZ, Praha 2000
[12] ČSN 730600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení, t.n., ÚNMZ, Praha 2000

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět