FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Integrované navrhování budov

Kód předmětu:124INB1
Rozsah:2+1
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Anotace:

Udržitelná výstavba budov, principy integrovaného návrhu, kritéria integrovaného návrhu a hodnocení, environmentální kritéria, sociální kritéria, ekonomická kritéria, základy hodnocení životního cyklu LCA, základy hodnocení nákladů životního cyklu LCC, multikriteriální hodnocení a optimalizace prvků a konstrukcí budov, aplikace integrovaného přístupu - konstrukční principy, energetická účinnost výstavby a staveb, efektivní využití materiálů, úspory kvalitní vody, využití recyklovaných a alternativních přírodních materiálů, využití vysokohodnotných materiálů, systémy plug-in a demontovatelné konstrukce

Přednášky:

 

1             Udržitelná výstavba budov                

2             Principy integrovaného navrhování budov

3             Aspekty a kritéria udržitelné výstavby budov

4             Principy navrhování energeticky a materiálově úsporných budov

5             Základy hodnocení životního cyklu (LCA)

6             Metody komplexního hodnocení budov - obecně

7             Metody komplexního hodnocení budov – SBTool, LEED, Breeam, Itaca, SBTool CZ aj. 

8             Využití environmentálně efektivních přírodních materiálů

9             Využití betonu a silikátových kompozitů v environmentálně efektivních konstrukcích

10           Využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů

11           Rekonstrukce a modernizace budov, využití brownfields

12           Příklady realizací budov uplatňujících principy integrovaného návrhu

Cvičení:

 

Domácí úkol

Vypracujte koncepční návrh úprav budovy, kterou dobře znáte, tak aby byla zkvalitněna z hlediska kritérií udržitelnosti. Vybranou budovu charakterizujte ve stručném popisu a vložte fotografii celku. Navržené úpravy specifikujte a vyhodnoťte ve třech základních kategoriích udržitelnosti: environmentální, ekonomické a sociální.

Forma vypracování: 1 A4 - viz vzor ke stažení

Domácí úkol přineste ke zkoušce. Bude podkladem pro závěrečný ústní rozhovor.

Ukončení:

 

Podmínky ukončení

1. Zápočet zapsaný v indexu

2. Domácí úkol zadaný v rámci přednášek - viz předchozí odstavec

 

Průběh zkoušky

Zkouška se skládá ze zkouškového testu - 7 otázek a případně ústního rozhovoru (zaměřeného na výsledky testu a prezentaci domácího úkolu).

Literatura:

 

  1. Kibert CH.: Sustainable Construction, John Wiley and Sons, Inc., 2005,ISBN 0-471-66113-9
  2. Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu, CIB Report Publication 237, ČVUT v Praze, 2001, ISBN 80-01-02467-9

 

 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět