FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Konstrukce pozemních staveb - komplexní přehled

Kód předmětu:124KPKP
Rozsah:3+0
Zakončení:Zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.

Anotace:

Základy konstrukcí budov. Funkční požadavky, konstrukční systémy, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce, předsazené konstrukce. Obvodové pláště, výplně otvorů, příčky, podlahy, podhledy. Schodiště, konstrukce střech – krovy, střešní pláště plochých a šikmých střech. Základové konstrukce, konstrukční řešení spodní stavby, hydroizolace spodní stavby. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.

Literatura:

[1] Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1, Nosné konstrukce I, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006

[2] Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006

[3] Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb – komplexní přehled, skriptum ČVUT, Praha 2011, http://www.ib.cvut.cz/124KPKP 

[4] Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství I – Základní požadavky a konstrukční systémy budov, učebnice pro SPŠ stavební,  Grada, 2014, s. 144, ISBN 978-80-247-5101-6

< Zpět