FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Modelování dynamiky požáru a evakuace

Kód předmětu:124MDPV
Rozsah:3+3
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Stránky věnované cvičení

Anotace:

Předmět je zaměřen na aktuální témata hodnocení požární bezpečnosti staveb pokročilými návrhovými postupy (tzv. performance-based design) v oblasti specifického chování osob při evakuaci a dynamiky požáru v budovách. Obsah navazuje na předchozí základní znalost posluchačů v preskriptivním hodnocení požární bezpečnosti staveb využívající normové postupy, tabulkové hodnoty nebo zjednodušené návrhové postupy. Předmět je dále zaměřen na modelování a chování osob při evakuaci, experimentální zjišťování požárně a tepelně technických charakteristik stavebních materiálů, principy dynamiky a rozvoje požáru v uzavřeném prostoru stavby ve formě analytických vztahů a matematických simulací (zónové požární modely).  

Administrace předmětu včetně všech výukových materiálů probíhá v systému Moodle.

Přednášky:

Přednášející: Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D., Ing. Hana Najmanová, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.

 1. Úvod do předmětu, představení požárně inženýrského přístupu (PIP) a principu prokročilých návrhových postupů hodnocení PBS (požárně bezpečnostní inženýrství)
 2. a) Postup PIP (ČSN ISO 23932) - Formulace cílů, funkčních požadavků a akceptačních kritérií;      b) Požárně technické charakteristiky a jejich experimentální zjišťování (exkurze a výuka v požární laboratoři UCEEB ČVUT)
 3. Požární scénáře (ČSN ISO 16733-1)
 4. Evakuace osob a behaviorální scénáře
 5. Pohyb a chování osob při mimořádné situaci
 6. Matematické modelování evakuace osob, Pathfinder I
 7. Matematické modelování evakuace osob, Pathfinder II 
 8. Teorie dynamiky požáru
 9. Návrhový požár ČSN ISO TS 16733-2
 10. CFAST I, představení a vytvoření materiálu, geometrie, odvětrání a požáru
 11. CFAST II, pokročilé“ funkce 
 12. Závěrečná prezentace / kontultace, diskuze
 13. Rezerva
   

Literatura:

 1. DRYSDALE, Dougal. An introduction to fire dynamics. 3rd ed. Chichester, West Sussex: Wiley, 2011. ISBN 0470319038.
 2. Friedman, R., Principles of Fire Protection Chemistry and Physics, 3 Edition, National Fire rd Protection Association, Quincy, Massachusetts, 1998.
 3. Janssens, M.L., An Introduction to Mathematical Fire Modeling, 2 Edition, Technomic Publishing nd Company, Inc., Lancaster, Pennsylvania, 2000.
 4. Rasbash, D.J., G. Ramachandran, B. Kandola, J.M. Watts, and M. Law, Evaluation of Fire Safety, John Wiley & Sons, Ltd., West Sussex, England, 2004.
 5. Davenport, J.A., and R.P. Benedetti, Editors, Understanding Fire Protection for Flammable Liquids, National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts, 2003.
 6. Heskestad, G., “Flame Heights of Fuel Arrays with Combustion in Depth,” Proceedings of the Fifth International Symposium on Fire Safety Science, International Association of Fire Safety Science, pp. 427–438, 1997
 7. Smith, D.A., and G. Cox, “Major Chemical Species in Turbulent Diffusion Flames,” Combustion and Flame, Volume 91, pp. 226–238, 1992.
 8. SFPE handbook of fire protection engineering. 3rd ed. Bethesda, Md.: Society of Fire Protection Engineers, c2002. ISBN 0877654514.
 9. KARLSSON, Bjo?rn. a James G. QUINTIERE. Enclosure fire dynamics. Boca Raton, FL: CRC Press, 2000. ISBN 0849313007.
 10. QUINTIERE, James G. Fundamentals of fire phenomena. Chichester: John Wiley, c2006. ISBN 0470091134.
 11. Fire Dynamics Simulator User’s Guide. 6th ed. NIST, Fire Research Division Engineering Laboratory Gaithersburg, Maryland, USA, 2014.
 12. FIRE DYNAMICS TOOLS An Educational Program to Improve the Level of Teaching Risk-Informed, Performance- based Fire Protection Engineering Assessment Methods
   

< Zpět