FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Materiál a konstrukce

Kód předmětu:124MTIB
Rozsah:2+2
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu: Ing.Pavel Kopecký, Ph.D.

Stránky věnované cvičení

Cíle:

Cílem předmětu je představit 1) principy přenosu tepla a vlhkosti v materiálech, stavebních prvcích a budovách, a 2) působení nesilových zatížení na stavební prvky. Studenti se učí aplikovat základní fyzikální principy na jednoduchých příkladech. Předmět vytváří teoretický základ pro prakticky orientované předměty, jako např. Konstrukční projekt nebo Dřevostavby. Cílem předmětu je poskytnout informace umožňující: 1) pochopení působení klimatických zatížení na obálku budovy, 2) pochopení transportních procesů probíhajících v obálce budovy (přenos tepla, vlhkosti a vzduchu), 3) pochopení konstrukčních principů a požadavků, které na obálku budovy klademe, a 4) pochopení vzájemných souvislostí.

Požadavky:

Doporučujeme absolvovat základní kurz Stavební tepelné techniky. Předpokládáme základní znalosti z matematiky a fyziky.

Přednášky:

Harmonogram přednášek a cvičení je umístěný v samostatném souboru.

Cvičení:

Harmonogram přednášek a cvičení je umístěný v samostatném souboru.

 

Ukončení:

Cvičení se hodnotí přiměřeně a probíhá formou konzultace vypracovaného reportu o úloze. Během konzultace máte za úkol přesvědčit cvičícího, že a) jste úlohu udělali sami, b) problematice rozumíte v dostatečné míře. Za absolvování cvičení dostáváte zápočet.

Výsledná známka ze zkoušky se skládá z:

  • z hodnocení testu (10 testových otázek), musí být dosaženo nadpolovičního množství bodů z maximálního počtu
  • z hodnocení dvou početních příkladů, u každého z početních příkladů musí být dosaženo alespoň čtvrtiny bodů z maximálního počtu

Výsledná známka ze zkoušky se vypočte jako vážený průměr ze známek jednotlivých dílčích částí.

 

Vzor zkouškového testu a zkouškových příkladů je uvedený na stránce předmětu.

Literatura:

Na stránce předmětu budou postupně během semestru umístěna pdf jednotlivých přednášek. Na stránce předmětu je také k dispozici draft knihy "Šíření tepla, vzduchu a vlhkosti v budovách a stavebních prvcích".

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět