FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Měření tepelně-technických veličin

Kód předmětu:124MTTV
Rozsah:1P+1C
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Anotace:

Předmět je úvodem do problematiky měření v oblasti stavební tepelné techniky. Je rozdělen do tří bloků. První blok poskytuje nezbytné základní znalosti ze statistiky a teorie měření v obecné rovině, aby byl absolvent schopen analyzovat naměřená data, stanovit nejistotu měření a dále s ní pracovat při interpretaci výsledku. V druhém bloku se podrobně probírají různé metody měření tepelně technických veličin, jejich fyzikální principy, možnosti a limity jejich použití. V třetím bloku jsou studenti seznámeni s typickými úlohami ze stavební praxe, při jejichž řešení se využívá měření tepelně technických veličin. Cvičení z tohoto předmětu zahrnují teoretické početní úlohy k procvičení analýzy naměřených údajů, komplexní laboratorní úlohy zahrnující samostatnou realizaci měření a zpracování naměřených údajů, odborné exkurze a praktické ukázky vybraných měřicích metod.   

 

< Zpět