FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Osvětlení a akustika

Kód předmětu:124OSIB
Rozsah:2+0
Zakončení:Klasifikovaný zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

Anotace:

Osvětlení v budovách a jeho význam pro uživatele budovy (hygienický, ekonomický, ekologický). Denní osvětlení vs elektrické osvětlení. Radiometrie a fotometrie. Přímé a difuzní světlené záření. Požadavky norem a metody jejich prokazování.  Kvalitativní hodnocení osvětleni - spektrální, prostorová distribuce, zrakový komfort. Stínící systémy budov. Požadavky, možnosti, ovládání a řízení. Světlo v noci. Příklady z praxe.

Úvod do akustiky: zvuk v životním a pracovním prostředí člověka, vnímání zvuku, základní veličiny, limity zvuku, zdroje zvuku, šíření zvuku ve volném a difúzním poli, šíření zvuku přes překážku, šíření ve zvukovodu, pohlcování zvuku, účelové pohlcovače, akustika konstrukcí, zvuková izolace, neprůzvučnost jednoduchých a dvouprvkových konstrukcí, kročejový zvuk, základy prostorové akustiky, vlnová akustika, geometrická akustika, statistická akustika, základy urbanistické akustiky

Cíle:

Seznámit posluchače (především z FEL a FS) se základy technických oborů stavební akustika a stavební světelná technika

Přednášky:

Pořadí přednášek se může měnit. Na první přednášce bude oznámeno, zda se začíná částí světelná technika nebo částí stavební akustika.

 

STAVEBNÍ AKUSTIKA

A1. Zvuk a jeho vlastnosti
- pojem zvuk, zvuk vs. hluk, lidský sluch
- akustická intenzita a její hladina, akustický tlak a jeho hladina 
- kmitočet, oktáva, vlnová délka, akustické spektrum
- princip šíření zvuku ve vzduchu
- typy zvuků a zdroje zvuku
- limity a účinky hluku
- snižování hluku
- veličiny akustické emise a imise

 

A2. Šíření zvuku ve venkovním prostoru
- hladina akustického výkonu, hladina akustického tlaku, maximální a minimální hladina akustického tlaku
- hladina akustického tlaku A, váhová korekce zvukoměru přes filtr A, ekvivalentní hladina akustického tlaku A
- počítání s hladinami při hodnocení reálných situací
- útlum zvuku vlivem teploty, vlhkosti, terénu, vzdálenosti, překážek
- ohyb zvuku přes překážku

 

A3. Šíření zvuku v uzavřeném prostoru
- difuzní zvukové pole, pole přímých a odražených zvukových vln
- pohltivost, dozvuku, poloměr dozvuku
- konstrukce na pohlcování zvuku
- auditoria a požadavky na ně kladené
- statistická vs. vlnová vs. geometrická akustika
- konstrukce zakřivené stropní konstrukce v auditoriu

 

A4. Vzduchová neprůzvučnost
- zvukově izolační pásma
- neprůzvučnost, vážená neprůzvučnost, vážená stavební neprůzvučnost
- korekce na vliv bočních / vedlejších cest
- požadavky kladené na konstrukce
- materiálové a konstrukční parametry stavebních konstrukcí
- technická a provozní metoda výpočtu
- směrná křivka a práce s ní
- jednoduché vs. dvojité konstrukce

 

A5. Ochrana před zvukem, který se šíří vzduchem i konstrukcí
- šíření zvuku mezi místnostmi
- měření neprůzvučnosti
- neprůzvučnost složené konstrukce
- kročejový zvuk a ochrana před ním
- vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku
- vlastnosti pružné vrstvy u plovoucí podlahy
- výpočet a měření kročejového hluku
- útlum zvuku vlivem těžké plovoucí podlahy

A6. Výpočet zvukově izolačních parametrů s využitím odborného softwaru

 

SVĚTELNÁ TECHNIKA

S1.    Význam osvětlení v budovách
- úvod do světlené techniky,
- zrakový aparát člověka, světelné veličiny, radiometrie a fotometrie.
- biologické vlivy světla, působení světelného prostředí na zdraví.

S2. Parametry denního osvětlení v budovách
- faktory světelného prostředí,
- dostupnost denního osvětlení v budovách, obloha jako zdroj světla,
- měření parametrů denního osvětlení v budovách
- způsoby výpočtu činitele denní osvětlenosti,

S3. Hodnocení světelného prostředí
- požadavky na světelné prostředí a tepelný komfort
- legislativné požadavky,
- multikriteriálné hodnocení denního osvětelnosti,
- praktické vyhodnocení - práce v programu DIAL+

S4. Zrakový komfort
- stínící systémy, vliv řešení fasády na kvalitu světelného prostředí,
- pokročilé systémy distribuce světla v budovách

- spektrální parametry a barevné podání světla
- kontrastní poměry v zorém poli
- oslnění, světlo v noci

S5. Řízený přístup světla do objektu
- pohyb slunce po obloze
- fasádní systémy, osvětlovací otvory a jejich vliv na světelné prostředí
- řízení osvětlení a stínění dle funkce budovy

S6. Shrnutí
- diskuse nad výstupy z praktických úloh
- ukázky řešení z praxe, současného výzkumu

Cvičení:

Část Akustiky je koncipována v rozsahu přednášek (dle Bílé knihy). Studenti však mají možnost vypracovat volitelné domácí úlohy, které slouží k procvičování dané problematiky.

V rámci výuky části Osvětlení budou zadávány praktické úlohy, např. posouzení světelného prostředí pomocí simulačního software, měření parametrů světelného prostředí apod. Aktivní účast ve výuce včetně vypracování zadaných úloh bude zohledněna v rozsahu zkoušky.

Ukončení:

Úspěšně absolvovaný závěrečný test z obou částí.

 

Literatura:

  • Nařízení vlády č. 272 / 2011 Sb. o ochraně před nepřiznivými účinky hluku a vibrací
  • ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky, ÚNMZ Praha, únor 2010
  • ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov, září 2019
  • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky, ČNI Praha, červen 2007
  • ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov, ČNI Praha, červen 2007
  • ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČNI Praha, červen 2004
  • webové stránky předmětu
  • další literatura viz. přednášky

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět