FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Stavební fyzika 2

Kód předmětu:124SF2B
Rozsah:2P+2C
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Stránky věnované cvičení

Anotace:

Rozšíření a doplnění znalostí ze základního kurzu stavební fyziky.
Součinitel prostupu tepla oken a lehkých plášťů, lineární a bodový činitel prostupu tepla, průkaz energetické náročnosti budovy, tepelná stabilita místnosti a riziko přehřívání, tepelná ochrana historických budov. Slunce a sluneční záření, vliv velikosti a polohy osvětlovacího otvoru, vliv předsazených konstrukcí na osvětlení, volba barevností povrchů, riziko oslnění, zvukové izolace, výpočtové stanovení neprůzvučnosti, šíření zvuku v interiérech budov, význam pohltivých a odrazivých vlastností stavebních konstrukcí, snižování hluku konstrukčním návrhem, šíření zvuku z budovy do vnějšího prostoru, potřebné vlastnosti navrhovaných clon.

Cíle:

Prohloubení znalostí v oblasti výpočtového hodnocení tepelně-vlhkostního chování stavebních konstrukcí a budov, stavební akustiky a denního osvětlení.

Požadavky:

Absolvování kurzu SFA/SF1/SF01 či obdoby.

Přednášky:

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV

1. Energetická náročnost budov

- princip výpočtu

- vyhláška 264/2020 Sb. a energetický průkaz

2. Součinitel prostupu tepla výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů

-   princip výpočtu a jeho specifické problémy v případě různých typů oken a dveří

-   metody pro hodnocení prostupu tepla lehkými obvodovými plášti

-   součinitel prostupu tepla bodových světlíků

3. Lineární a bodový činitel prostupu tepla

-   základní i speciální případy výpočtu činitelů prostupu (kontakt se zeminou, tři působící prostředí apod.)

♦ praktické seznámení s výpočtem v aplikačním SW

4. Nestacionární šíření tepla vedením a tepelná stabilita místnosti

- teplotní útlum, fázový posun

- tepelná stabilita v zimním období

- tepelná stabilita v letním období

5. Historické nevytápěné budovy

-   příklady z praxe

-   rizika a doporučení pro rekonstrukce jak konstrukcí, tak budov jako celku

6. Historické vytápěné budovy

-   příklady z praxe

-   rizika a doporučení pro rekonstrukce jak konstrukcí, tak budov jako celku

7. Rezerva

 

OSVĚTLENÍ A AKUSTIKA

8. Slunce a sluneční záření

-  ovlivnění doby proslunění orientací ke světovým stranám, velikostí osvětlovacího otvoru a vnějšími stínícími clonami.

9. Denní osvětlení

- množství denního osvětlení, vliv velikosti a polohy osvětlovacího otvoru na množství a rozložení denního světla v místnosti

- vliv předsazených konstrukcí na kvantitu a kvalitu osvětlení

10. Kvalita osvětlení

- volba barevností povrchů stavebních konstrukcí, vztah vůči odrazivosti světla

- hodnocení pravděpodobnosti rizika oslnění

11. Zvukové izolace aneb vzduchová a kročejová neprůzvučnost

- parametry materiálů, výpočtové stanovení

- význam korekcí na vliv vedlejších cest šíření zvuku.

12. Šíření zvuku z budovy do vnějšího prostoru

13. Základy pružného ukládání

Cvičení:

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV

1. Energetická náročnost budovy

-   hodnocení modelového RD výpočtem s hodinovým krokem

-   analýza vlivu parametrů zasklení

-   analýza vlivu způsobu clonění oken

-   analýza vlvu hmotnosti vnitřních konstrukci

2. Energetická náročnost budovy

-   výpočet dodané a primární energie

-   zohlednění fotovoltaického systému

-   vytvoření energetického průkazu

3. Konzultace

-   samostatná práce studentů v PC učebně

4. Konzultace

-   samostatná práce studentů v PC učebně

5. Riziko přehřívání místnosti v letním období

-   výpočet průběhu teploty v místnosti podle EN ISO 52016-1

-   analýza vlivu různých stínících prostředků

6. Konzultace

-   samostatná práce studentů v PC učebně

 

OSVĚTLENÍ A AKUSTIKA

7. Proslunění

- posouzení proslunění v různých zastiňovacích situacích, zohlednění vlivu předsazených konstrukcí a orientace ke světovým stranám

8. Denní osvětlení

- posouzení denního osvětlení v daném specifickém prostoru, zohlednění vlivu velikosti a polohy osvětlovacího otvoru

9. Pravděpodobnost rizika oslnění

- posouzení pravděpodobnosti rizika možného oslnění v dané učebně v závislosti na poloze oslňujícího zdroje a pozorovatele.

10. Vzduchová neprůzvučnost

- výpočet jednoduché a dvojité konstrukce

- eliminování vlivu rezonance

11. Kročejový hluk

- návrh stropu s plovoucí podlahou

- zohlednění rezonance, ověření splnění normových požadavků

12. Šíření zvuku z dílny do exteriéru

- zohlednění vlastností interiéru a obvodového pláště

- význam polohy kontrolního bodu a vyzařování zvuku směrem k němu

13. Konzultace, zápočet

Ukončení:

Odevzdání zadaných cvičení a úspěšné absolvování zkoušky.

Literatura:

1. webové stránky K124

2. ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov", ÚNMZ 2007-2011

3. ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky, ÚNMZ Praha, prosinec 2020.

4. ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov, ČAS Praha, srpen 2019.

5. KAŇKA, Jan., NOVÁČEK, Jiří. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha: ČVUT v Praze, 2015. 129 s. ISBN 978-80-01-05674-5.

6. VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9.

7. VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5.

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět