FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Specializovaný projekt 1

Kód předmětu:124SPB1
Rozsah:0+3
Zakončení:Klasifikovaný zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D.

Anotace:

Smyslem specializovaných projektů SPB1 a SPB2 na oboru Budovy a prostředí je získat na konkrétních úlohách praktickou zkušenost s aplikací základních principů integrovaného navrhování, koncepčního řešení stavby a její optimalizace z hlediska:

-          konstrukčního, technologického a materiálového

-          stavebně energetického

-          tvorby kvalitního vnitřního prostředí 

Studenti jsou motivování k osvojení základních inženýrských dovedností při řešení témat zabývajících se problematikou udržitelné výstavby, environmentálně a energeticky šetrných a optimalizovaných staveb a ekologické architektury. Metodologie práce zahrnuje části: 

-          formulace problému,

-          návrh jeho řešení ve variantách,

-          analýza a vyhodnocení jednotlivých variant a jejich prezentace

-          výběr optimálního řešení.

Cíle:

Cílem je, aby studenti ve svých projektech využili nové znalosti ze specializovaných předmětů magisterského studia oboru Budovy a prostředí (INB, SYBU, DRKO, ST2B…), proto je nastavena těsná vazba těmito předměty a vybrané přednášky těchto předmětů jsou určeny jako doplňkové pro zpracování projektů.

 

 

 

Požadavky:

Obsahová náplň: 

SPB1 - „Koncepční řešení stavby nebo souboru staveb“

Konstrukční část

  • konstrukční, materiálový a technologický návrh stavby ve variantách (konstrukční schéma, popis řešení)

  • předběžný návrh nosných konstrukcí pro vybrané varianty (svislé a vodorovné nosné konstrukce, základy)

  • environmentální analýza stavby nebo vybraných konstrukcí (viz INB)

Stavebně energetický koncept

  • systémová hranice vytápěné a nevytápěné zóny

  • návrh obvodového pláště, stanovení měrné potřeby tepla na vytápění eA, stanovení průměrného součinitele prostupu tepla Uem (viz SYBU)

Kvalita vnitřního prostředí

  • kvalita osvětlení a oslunění interiéru

  • rizika vnitřního přehřívání

  • řešení výměny vzduchu

Koncepce vytápění, větrání a přípravy TV

  • návrh hospodaření s energiemi a zdroji  - návrh systému vytápění, větrání a přípravy TV

 

 

 

 

 

Cvičení:

Harmonogram: 

1. týden: představení témat, zadání, 27.9.2023

2. týden: přípravné práce, rešerše

3. týden: 1.kontrola - konzultace směrů řešení, rešerše k tématu ….

4.-10. týden:  zpracování, konzultace 

11. týden: 2. kontrola, včetně návrhu posteru  

12.-13. týden: dopracování, závěrečná konzultace (naposledy 20.12.2023)

Ukončení:

Odevzdání:    12.1.2024, do 9:00, A438

forma: 1x poster 700 x 1000 mm, 1x poster A3 (identický), kompletní grafická, textová a výpočtová část včetně variantních řešení, up-load el. verze (obsah bude upřesněn)

Hodnocení pedagogy dopoledne v den odevzdání, odpoledne společná diskuse, klasifikovaný zápočet

Požadované soubory nahrajte přes webové stránky předmětu SPB1 dle pokynů (tlačítko vpravo nahoře). Soubor nahrajte s názvem v následujícím formátu (jména bez diakritiky!):

Název projektu uvádějte následující:

  • Studentské koleje Strahov

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět