FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Specializovaný projekt 2

Kód předmětu:124SPB2
Rozsah:0+4
Zakončení:Klasifikovaný zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing. Jan Růžička Ph.D.

Anotace:

Cílem specializovaných projektů SPB1 a SPB2 na oboru Budovy a prostředí je získat na konkrétních úlohách praktickou zkušenost s aplikací základních principů integrovaného navrhování, koncepčního řešení stavby a její optimalizace z hlediska:

-          konstrukčního, technologického a materiálového

-          stavebně energetického

-          tvorby kvalitního vnitřního mikroklimatu

Studenti jsou motivování k osvojení základních inženýrských dovedností při řešení témat zabývajících se problematikou environmentálně a energeticky optimalizovaných staveb, jako jsou:

-          formulace problému

-          návrh jeho řešení ve variantách

-          vyhodnocení jednotlivých variant a výběr optimálního řešení.

Cíle:

Cílem je, aby studenti ve svých projektech využili nové znalosti ze specializovaných předmětů magisterského studia oboru Budovy a prostředí (INB, SYBU, DRKO, ST2B…), proto je nastavena těsná vazba těmito předměty a vybrané přednášky těchto předmětů jsou určeny jako doplňkové pro zpracování projektů.

Termíny konzultací z TZB v LS 2023:

doc Kabrhel: 15.3., 29.3., 12.4., 19.4., 3.5.

Ing. Urban: 15.3., 29.3., 19.4., 26.4., 3.5.

Pozn: přiřazení ke konzultantům TZB bude provedeno běhěm 3. týdne.

Rámcový přehled témat SPB2 pro LS2023 a podrobné podklady k jednotlivým tématům jsou níže je stažení (po přihlášení).

Odevzdání projektu SPB2 ve ST 31.5.2023 v 9:00 v A438. Čas pro vyhlášení výsledků, prezentace a diskusi nad projekty bude upřesněn v den odevzdání, předpoklad cca ve 12:30.

Ukončení:

Forma odevzdání bude upřesněna, termín pátek (bude upřesněno)

Výstupy: 

a) poster, poster A3  

b) textová, výpočtová část, další výkresy a skici (samostané pdf)

Forma společné diskuse nad výsledky bude upřesněna dle aktuální situace. 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět