FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Stavební tepelná technika 2

Kód předmětu:124ST2B
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Stránky věnované cvičení

Anotace:

Rozšíření a doplnění znalostí ze základního kurzu SFA/SF1/SF01/KPSQ.

Součinitel prostupu tepla oken a lehkých obvodových plášťů, CFD a dvouplášťové konstrukce, tepelná stabilita v letním období, lineární a bodový činitel prostupu tepla, energetická náročnost budov detailně včetně energetického průkazu, tepelná ochrana historických budov, doporučení pro projektování speciálních budov, měření tepelně technických veličin.

Cíle:

Prohloubení znalostí v oblasti výpočtového hodnocení tepelně-vlhkostního chování stavebních konstrukcí a budov.

Požadavky:

Absolvování kurzu SFA/SF1/SF01/KPSQ či obdoby.

 

Přednášky:

 

1. Okrajové podmínky, řídící rovnice, dvouplášťové konstrukce

-   okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty (detailní rozbor v souvislostech)

-   řídící rovnice pro kombinované šíření tepla a vodní páry a praktické souvislosti

-   dvouplášťové konstrukce: fyzikální funkce, možnosti výpočtů, projektová doporučení a rizikové skladby

2. Součinitel prostupu tepla výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů

-   princip výpočtu a jeho specifické problémy v případě různých typů oken a dveří

-   metody pro hodnocení prostupu tepla lehkými obvodovými plášti

-   součinitel prostupu tepla bodových světlíků

3. Lineární a bodový činitel prostupu tepla

-   základní i speciální případy výpočtu činitelů prostupu (kontakt se zeminou, tři působící prostředí apod.)

praktické seznámení s výpočtem v aplikačním SW (odevzdaný výpočet je podmínkou zápočtu)

4. Energetická náročnost budov a tepelná stabilita místnosti

-   tepelná stabilita místnosti v zimním a v letním období

-   hodnocení energetické náročnosti podle aktuálních EN ISO norem

praktické seznámení s tvorbou energetického průkazu v aplikačním SW

5. Historické budovy

-   nevytápěné a vytápěné historické budovy

-   příklady z praxe

-   rizika a doporučení pro rekonstrukce jak konstrukcí, tak budov jako celku

6. Doporučení pro projektování, měření tepelně technických veličin

-   doporučení pro projektování speciálních budov (horské chaty, bazény, mrazírny...)

-   přehled měřících technik a přístrojů v tepelné ochraně budov

7. Rezerva

 

Cvičení:

 

1. Komplexní modelování vlhkostních procesů

-   hodnocení modelové skladby v programu WUFI

-   analýza vlivu okrajových podmínek (déšť, sluneční záření...)

2. Konzultace  

3. Konzultace

4. Riziko přehřívání místnosti v letním období

-   výpočet průběhu teploty v místnosti podle EN ISO 52016-1

-   analýza vlivu různých stínících prostředků

5. Konzultace

6. Rezerva

 

Ukončení:

Odevzdání zadaných cvičení.

Literatura:

1. webové stránky K124
2. ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov", ÚNMZ 2007-2011
 

 

Soubory ke stažení

Řešené příklady ze stavební fyziky
Šíření tepla konstrukcí, tepelná bilance prostoru a vlhkostní bilance vzduchu v ustáleném stavu(312.9kB)pdf

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět