FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Tepelná ochrana budov

Kód předmětu:124TEOB
Rozsah:1P+2C
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Svoboda Zbyněk doc. Dr. Ing.

Stránky věnované cvičení

Anotace:

Detailní informace pro budoucí specialisty na stavební fyziku z oblasti tepelné ochrany budov a vlhkostního chování konstrukcí a budov. Způsoby přípravy vstupních dat pro výpočty, sestavování tepelných a vlhkostních bilancí, nestacionární modely tepelně vlhkostního chování konstrukcí, využití simulačních modelů v praxi, řešení často se vyskytujících problémů při projektování tepelně vlhkostně náročných budov.

Cíle:

Prohloubení znalostí v oblasti výpočtového hodnocení tepelně-vlhkostního chování stavebních konstrukcí a budov.

Požadavky:

Absolvování kurzu SF2B.

Přednášky:


1. Okrajové podmínky výpočtů

- parametry venkovního prostředí a jejich stanovení

2. Okrajové podmínky výpočtů

- parametry vnitřního prostředí a jejich stanovení

3. Vlastnosti materiálů a řídící rovnice

- parametry potřebné pro výpočet

- difuzní a konvektivně-difuzní rovnice

- dopady konvekce na vlhkostní chování konstrukcí

4. Šíření vlhkosti a dvouplášťové konstrukce

- vlhkostní procesy v konstrukci

- rizikové skladby a projekční doporučení

- princip hodnocení dvouplášťových konstrukcí

5. Dynamické simulační modely vlhkostního chování konstrukcí

- princip analýz a jejich praktické využití v programu WUFI

6. CFD analýzy tepelně vlhkostního chování konstrukcí

- základní principy výpočtového hodnocení s pomocí CFD analýzy

Cvičení:


1. Posouzení skladeb konstrukcí

- detailní vyhodnocení navržených skladeb včetně analýzy vlivu počáteční zabudované vlhkosti, spádových vrstev, tepelných mostů apod.

2. Hodnocení dvouplášťové střechy

- výpočet rychlosti proudění, průběhu teplot a relativních vlhkostí pro různé tvary střechy

- analýza vlivu tvaru střechy na vlhkostní chování konstrukce

3. Konzultace

-   samostatná práce studentů v PC učebně

4. Komplexní modelování vlhkostních procesů

- dynamická simulace tepelně vlhkostního chování modelové konstrukce

- vliv počáteční zabudované vlhkosti

5. Komplexní modelování vlhkostních procesů

- vliv různých povrchových úprav

- vliv deště a slunečního záření

6. Konzultace

-   samostatná práce studentů v PC učebně

7. Posouzení jednoduchého detailu

- zpracování detailu s podkladem v DXF formátu

- výpočet teplotního a vlhkostního pole

- výpočet nejnižší vnitřní povrchové teploty a lineárního činitele prostupu tepla

- analýza vlivu vnitřního zdroje tepla (podlahové vytápění)

8. Konzultace

-   samostatná práce studentů v PC učebně

9. Součinitel prostupu tepla okna či LOP

- orientační a detailní výpočet součinitele prostupu tepla

- detailní 2D modely všech potřebných detailů

10. Součinitel prostupu tepla okna či LOP

- detailní 2D modely všech potřebných detailů

11. Konzultace

-   samostatná práce studentů v PC učebně

12. Konzultace

-   samostatná práce studentů v PC učebně

13. Zápočet, rezerva

Ukončení:

Odevzdání zadaných cvičení a úspěšné absolvování zkoušky.

Literatura:

1. webové stránky K124
2. ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov", ÚNMZ 2007-2011

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět