FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Základy stavitelství

Kód předmětu:124ZSSC
Rozsah:3P+2C
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Fiala Ctislav Ing. Ph.D.

Anotace:

Úvod a související legislativa, základy konstrukcí budov. Funkční požadavky, konstrukční systémy, prostorové působení konstrukčního systému, interakce prvků. Svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce, předsazené konstrukce. Schodiště a rampy. Základní přehled vybraných kompletačních konstrukcí – obvodové a střešní pláště, příčky, výplně otvorů, podlahy, podhledy - vnitřní dělicí konstrukce a podlahy z hlediska akustiky. Konstrukce zastřešení – tradiční i novodobé krovové soustavy, moderní konstrukce zastřešení. Základové konstrukce - stavební jámy, plošné a hlubinné základy. Udržitelná výstavba – novinky a směřování stavebnictví a výzkumu.

Předmět  v rámci nově akreditovaných studijních programů.

Cíle:

Student získá základní orientaci v názvosloví, v konstrukcích pozemních staveb a technologii provádění. Cílem je získání přehledu v základních typech nosných a kompletačních konstrukcích pozemních staveb s vazbou na jejich vlastnosti a možnosti jejich využití.

Přednášky:

1.           Úvod, základní třídění, názvosloví, legislativa, požadavky na pozemní stavby.

2.           Konstrukční prvky, interakce prvků a konstrukční systémy.

3.           Svislé nosné konstrukce – požadavky a principy konstrukčního řešení.

4.           Svislé nosné konstrukce – materiálová řešení.

5.           Vodorovné nosné konstrukce – požadavky a principy konstrukčního řešení.

6.           Vodorovné nosné konstrukce – materiálové a technologické varianty.

               Předsazené konstrukce – typy a jejich konstrukční řešení,

7.           Schodiště a rampy – základní požadavky a principy konstrukčního řešení.

8.           Zastřešení – principy konstrukčního řešení tradičních a moderních soustav,

               střešní pláště šikmých a plochých střech.

9.           Kompletační konstrukce – obvodové pláště budov a výplně otvorů.

10.         Kompletační konstrukce – dělicí konstrukce, podlahy, podhledy.

11.         Základové konstrukce - stavební jámy, plošné a hlubinné základy.

12.         Udržitelná výstavba – novinky, směřování stavebnictví a výzkumu.

Cvičení:

1.-3. Zpracování modelu kulis s 3D scénickým objektem (z libovolného materiálu, např. papír, dřevo).

4.-6. Obecný nárys, půdorys a bokorys "kulis, scénické konstrukce" (v ruce/CAD).

7.-8. Stavební půdorys a řez stávajícího objektu (CAD).

9.-12. Návrh objektu kulisy - pavlačový dům - fasáda, pavlač, přístup po schodišti (materiály nosné konstrukce: dřevo, ocel aj.).

Zápočet

Ukončení:

Zpracování úloh ve cvičení - zápočet + zkouška.

Literatura:

Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství I – Základní požadavky a konstrukční systémy budov, učebnice pro SPŠ stavební,  Grada, 2014, s. 144, ISBN 978-80-247-5101-6

Hájek, P. a kol: Konstrukce pozemních staveb 1 – Nosné konstrukce I, Nakladatelství ČVUT, 2007, s. 260, ISBN 978-80-01-03589-4

Hájek, P. a kol.: Pozemní stavitelství II, Sobotáles, 2007, s. 240, ISBN 978-80-86817-22-4

< Zpět