FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Zakreslování stavebních konstrukcí

Kód předmětu:124YZSK
Rozsah:0+2, 2 kredity
Zakončení:Zápočet
Obor studia:Architektura a stavitelství (A)
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Ing. Michal Ženíšek

Anotace:

Projektová dokumentace - účel a druhy. Výkresy pozemních staveb - požadavky, náležitosti a kreslení. Zásady zobrazování půdorysů, svislých řezů a pohledů. Náležitosti, zásady a procvičení kreslení výkresů dílů stavby. Základní výuka techniky kreslení ve 2D systému AutoCAD s návazností na vypracování výkresů pozemních staveb.

Cíle:

Cíle předmětu jsou v podstatě tři (řazeno podle priority):

  1. Seznámit studenty se zakreslováním výkresů pozemních staveb podle českých technických norem
  2. Naučit studenty základy kreslení v AutoCADu
  3. Vysvětlit základy projektové činnosti

 

Výuka probíhá v počítačové učebně A532a, kde se studenti probíranou látku učí kreslit přímo v AutoCAD. Předmět je organizován takovým způsobem, aby probírané úlohy byly z převážné části zvládnutelné přímo na cvičení během výkladu.

 

Studentská licence AutoCADu:

Zdarma pro studenty ČVUT, před instalací je doporučeno si zkontrolovat systémové doporučení

https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad

Nejprve je nutné si vytvořit účet na stránkách AUTODESKu: 
Create acount
Country of educational institution: Czech Republic
Educational role: Student
Date of Birth:
Name:
E-mail: zde je nutné použít školní emailovou adresu (xxx@fsv.cvut.cz)
Password:
Budete vyzváni k potvrzení e-mailu.
Název instituce: česky! České vysoké učení technické v Praze
Choose your version: AutoCAD 2016 CZE
Operating system: vybrat 32-bit nebo 64-bitovou verzi Windows (pokud nevíte, zvolte 32-bit)
Language: čeština


Získáte instalační klíč a budete vyzváni k jeho vložení. Obdržíte ho emailem a budete k němu mít přístup po přihlášení k účtu na autodesk.com. Doporučuji nejprve si stáhnout instalační soubor a až následně program instalovat. Neinstalovat rovnou z odkazu Install now. Po dokončení instalace restartujte počítač. Studentskou licenci (z jednoho účtu) lze použít na dvou počítačích.


Nestahovat 30-ti denní verzi zdarma, pak by bylo stejně nutné provádět instalaci studentské verze.

Cvičení:

č.cv. Téma cvičení

Zadání úloh

1.

Rozmístění kresby na výkrese, popisové pole, měřítko, zásady zobrazování 3D objektů. Axonometrie a půdorys autobusové zastávky.

Základy AutoCADu: kreslení čar, správce hladin, šrafování a kótování výkresu

Výkres č. 1:

Autobusová zastávka (1:50)

2.

Svislý řez a pohled autobusové zastávky.

Základy AutoCADu: texty, výškové kóty, tisk výkresů přes rozvržení

 

3.

Zadání dispozice rodinného domu: zakreslování svislých nosných konstrukcí, příček, oken a dveří.

Výkres č. 2:

Půdorys RD (1:50)

4.

Zakreslování schodiště, komínových průduchů, prostupů a zařizovacích předmětů.

 

 

5.

Dokončení půdorysu: legenda místností, legenda materiálů, vyznačení polohy svislého řezu, příprava výkresu na tisk.

 

6. Svislý řez: svislé nosné konstrukce, příčky, stropní konstrukce, podlahy
 

Výkres č. 3:

Svislý řez (1:50)

7.

Dokončení svislého řezu: kótování a šrafování výkresu, popisky.

 

8.

Zakreslování betonových konstrukcí podle normy ČSN 01 3481

Výkres tvaru: svislé nosné konstrukce, otvory, překlady, stropní konstrukce, výpis prvků

Výkres č. 4:

Výkres tvaru (1:50)

9.

Výkres skladby: svislé nosné konstrukce, otvory, překlady, stropní konstrukce, výpis prvků

Výkres č. 5:

Výkres skladby (1:50)

10.

Dokončení výkresů skladby a tvaru

 

11.

Situace: stažení mapových podkladů z ČÚZK, umístění objektu do mapy

Výkres č. 6:

Situace (1:200)

12.

Dokončení situace: připojení technických sítí, legenda, popis

 
13. Konzultace / rezerva  

Ukončení:

Průběžná práce během semestru.
Odevzdání grafických prací: V deskách formátu A3, s titulní stranou a fólií, všechny výkresy musí být zpracovány na počítači s využitím AutoCADu.

Termín odevzdání výkresů je v kompetenci vedoucího cvičení.

Literatura:

  1. ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
  2. Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005
  3. Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009
  4. Online nápověda AutoCADu

 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět