FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Kompletační konstrukce

Kód předmětu:124KK01
Rozsah:2+3
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:doc.Ing.Šárka Šilarová, CSc.

Anotace:

Předmět se v první části zabývá komplexním návrhem halových a výškových budov, zejména vlivem okrajových podmínek na výběr materiálových a konstrukčních variant a s důrazem na obalové konstrukce. Ve druhé, rozsáhlejší části se přehledně probírají principy řešení střech, obvodových stěn, výplní otvorů a vnitřních kompletačních konstrukcí pro různé druhy budov.

 

Předmět 124KK01 je obsahově shodný s předmětem 124KKL (Kompletační konstrukce pro obor L) a 124KKQ (Kompletační kontrukce pro obor Q). Podklady pro přednášky a cvičení jsou totožné.

Cíle:

Student bude schopen provádět stavebně fyzikální a konstrukční analýzu a návrh plochých střech, podlah, příček, obalových stěnových konstrukcí a otvorových výplní.

Požadavky:

124SF01 Stavební fyzika

Přednášky:

1. Zatížení ve vztahu k obalovým konstrukcím -  zatížení větrem  -  metodika výpočtu dle EN, zatížení na fasádní prvky a střešní pláště, zatížení sněhem – specifické případy zatížení – převis sněhu, sněžníky, nesilová zatížení, mimořádná zatížení
2. Střešní konstrukce  - funkce, terminologie, obecné principy, požadavky, tvarové řešení materiálové řešení, normy a předpisy
3. Ploché střechy -  stavebně fyzikální problematika navrhování plochých střech, materiálové řešení (krytiny, tepelné izolace)  
4. Ploché střechy -  principy návrhu, skladebné varianty (jednoplášťové, lehké střechy, provozní střechy a dvouplášťové střechy)
5. Konstrukční detaily plochých střech jednoplášťových, lehkých, provozních a dvouplášťových - tvorba detailů

6. Fyzikální analýza a specifika návrhu obalových konstrukcí – vývoj normových požadavků,  možnosti, důsledky, rizika.

7. Obvodové pláště – Kontaktní systémy – předpisy, požadavky, součinitel prostupu tepla, bilance vlhkosti, vnitřní povrchová teplota, včetně návrhu kotevního systému, Principy detailů
8. Obvodové pláště - dvouplášťová řešení „těžkých“ obvodových konstrukcí, důvody, materiály, příklady možných řešení. Principy detailů
9. Výplně otvorů  - okna, vrata, dveře, výkladce – funkce a požadavky, materiálové možnosti, konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti, normové požadavky, zejména z tepelně technického a akustického  hlediska. Detaily
10. Vnitřní kompletační konstrukce - příčky a podhledy - požadavky , zejména z akustického hlediska, možné konstrukce, materiály, normové požadavky. Detaily
11. Vnitřní kompletační konstrukce – podlahy – požadavky, dělení, konstrukční možnosti a souvislosti. Akustika, podlahy zdvojené, sportovní, průmyslové, dlažby. Detaily
12. Lehké obvodové pláště – seznámení se systémy, požadavky, materiálová řešení, konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti. Systémy modulových a kostrových fasád, předsazených a vestavěných. Tvorba přerušení tepelných mostů, principy detailů. Problematika přehřívání budovy. Typy a možnosti zasklení.

Cvičení:

1. Zadání 1. úlohy  - Nosná konstrukce vícepodlažní budovy nebo halového objektu

2. Návrh a posouzení nosné konstrukce vícepodlažní budovy nebo halového objektu (ztužující prvky, limitní vodorovné deformace). Výsek nosné konstrukce – půdorys a řez.

3. Dokončení návrhu nosné konstrukce vícepodlažní budovy nebo halového objektu.  Zadání 2. úlohy – plochá střecha na objektu z úlohy č. 1.

4. Odevzdání 1. Úlohy.   Návrh a posouzení skladby střešního pláště.

5. Návrh a posouzení skladby střešního pláště (tepelná technika,  stabilita, odvodnění),  Půdorys + řez
6. Detaily, technická zpráva
7. Odevzdání 2. Úlohy. Zadání úlohy č. 3 -  Návrh a posouzení obvodového pláště (tepelná technika,  stabilita).

8. Detaily, technická zpráva.

9. Výběr a zabudování otvorové výplně, detaily a technická zpráva.

10. Návrh a posouzení dvou variant příček (stavebně fyzikální posouzení)

11. Návrh a posouzení dvou podlah (stavebně fyzikální posouzení)

12. Zápočet

Ukončení:

Zápočet:

 1. Odevzdání tří úloh v požadovaném rozsahu a kvalitě dle zadávacích formulářů specifikovaných na začátku semestru
 2. Dostatečný počet aktivních konzultací dle specifikace na začátku semestru (5x)
 3. Dostatečná požadovaná účast na cvičeních (75%)

Zkouška:

Splnění zápočtu ze cvičení

Průběh zkoušky:

Zkouška se skládá ze zkouškového testu, konstrukční úlohy.

Zkouškový test:

 • test obsahuje celkem 10 otázek
 • doba na zpracování testu je 15 minut
 • klasifikace: každá otázka bude ohodnocena v bodech (1 otázka = 1 bod, 1/2 otázky = 1/2 bodu, chybná odpověď = 0 bodu)
 • aby student vyhověl, minimální počet bodů je 6
 • během testu nelze používat žádných podkladů

Konstrukční úloha:

 • na základě individuálních zadání zpracovat princip detailu či podrobnosti s důrazem na okrajové podmínky a stavebně fyzikální požadavky. Hodnotí se především zásady návrhu nejvýhodnějšího řešení detailu. Forma zpracování je buď od ruky, nebo rýsování v měřítku 1:10 až 1:5
 • doba zpracování 30 minut
 • během konstrukční úlohy nelze používat žádných podkladů
 • klasifikace v bodech (0 - 10 bodů), přičemž minimální počet bodů je 6

Hodnocení studentů vedoucím cvičení je podkladem pro celkové hodnocení zkoušky.

 

Literatura:

Skripta:

 • Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005
 • Bill - Koutský: Konstrukce pozemních staveb. Praha, ČVUT 1991
 • Fajkoš - Lank - Lanková: Ploché střechy. Brno, VUT 1990
 • Koutský: Konstrukce pozemních staveb - Zastřešení budov. Praha, ČVUT 1992
 • Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997

Firemní literatura
 

Knihy:

 • Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
 • Chaloupka - Svoboda: Ploché střechy praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. 2009.
 • Fajkoš – Novotný: Střechy – základní konstrukce. Praha, Grada Publishing, a. s. 2003, ISBN 80-247-0681-4.
 • Novotný – Misar- Šutliak: Hydroizolace plochých střech – poruchy střešních plášťů, Praha, Grada Publishing, a. s. 2014, ISBN 978 - 80-247-5002-6.
 • Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství II, Učebnice pro střední školy se stavebním zaměřením,Praha, Sobotáes 2022, ISBN 978-80-86817-50-7 (v tisku).

 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět