FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Měření akustických veličin

Kód předmětu:124MAKV
Rozsah:1P+1C
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing. Jiří Nováček, Ph.D.

Stránky věnované cvičení

Anotace:

V rámci předmětu se studenti v teoretické i praktické rovině seznámí s vybranými měřicími metodami používanými v oboru akustiky budov. Získaná zkušenost jim pomůže lépe porozumět tématům probíraným v základních předmětech akustiky a zároveň jim usnadní uplatnění ve stavebně fyzikální praxi.

Cíle:

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními zkušebními metodami, které se v akustice budov používají pro ověřování skutečných akustických vlastností zdrojů zvuku, stavebních prvků a budov.

Požadavky:

Alespoň základní znalosti stavební akustiky.

Přednášky:

1. Úvod (přehled základních akustických pojmů a veličin, význam měření ve stavební akustice)

2. Přístrojové vybavení (měřicí mikrofony, zvukové analyzátory, akustické kalibrátory a další příslušenství)

3. Měření hladin akustického tlaku (exponenciální časové vážení, lineární průměrování, maximální, ekvivalentní, procentní hladiny, frekvenční vážení funkcí A a C, decibelová stupnice)

4. Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti (požadavky na akustické laboratoře a přístrojové vybavení, měření (laboratorní) neprůzvučnosti stěn, stropů, akustických obkladů, oken, malých technických prvků, apod.)

5. Laboratorní měření kročejové neprůzvučnosti (požadavky na akustické laboratoře a přístrojové vybavení, měření (laboratorní) hladiny akustického tlaku kročejového zvuku stropů, měření snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku podlahami)

6. Měření zvukové izolace na stavbách (požadavky na přístrojové vybavení, postup zkoušek, vyhodnocení výsledků)

7. Měření doby dozvuku (metoda přerušeného šumu) (požadavky na přístrojové vybavení, postup zkoušek, vyhodnocení výsledků)

8. Měření doby dozvuku (metoda integrované impulsové odezvy) a měření dalších veličin v prostorové akustice

9. Jiné měřicí metody používané v oboru akustiky budov, měření ztrátového činitele, odporu proti proudění vzduchu a činitele zvukové pohltivosti

10. Měření hluku ze stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném vnitřním prostoru staveb

11. Měření hluku z dopravy

12. Nejistoty měření akustických veličin a jejich uplatnění při vyhodnocení výsledků

13. Legislativa a požadavky, shrnutí

 

Skutečné pořadí přednášek se může lišit.

Cvičení:

1. Měření vzduchové neprůzvučnosti v laboratoři nebo in situ

2. Měření kročejové neprůzvučnosti v laboratoři nebo in situ

3. Měření doby dozvuku

4. Zpracování výsledků měření, zkušební protokoly, konzultace

5. Měření hluku ze stacionárního zdroje

6. Měření hluku z dopravy

7. Zpracování výsledků měření, zprávy ze zkoušek, konzultace

 

Skutečné pořadí cvičení se může lišit.

Literatura:

ČSN EN ISO 10140 Akustika — Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí, všechny části

ČSN EN ISO 16283 Akustika — Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ, všechny části

ČSN EN ISO 3382 Akustika — Měření parametrů prostorové akustiky, všechny části

Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ ČR, částka 11/2017

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět