FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Poruchy a rekonstrukce budov 2

Kód předmětu:124PDR2
Rozsah:2P+1C
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.

Anotace:

V rámci předmětu se studenti seznámí s konstrukčně statickou a analytickou problematikou poruch, sanací a obnovy nosných a kompletačních konstrukcí historických staveb, se zahrnutím vliv požadavků PBŘ, zdravotní nezávadnosti a stavební fyziky. 
Přednášky, strukturované do tematických okruhů, budou zahrnovat zejména oblasti poruch a sanací zděných nájemních domů, venkovských staveb, průmyslových objektů, objektů realizovaných prefabrikovanou technologií, poruchy a sanace výplní otvorů (okna, dveře), podlahových konstrukcí, komínů a schodišť historických staveb. 

 

Cíle:

Cílem předmětu je získání základů o konstrukčně statické a analytické problematice poruch, sanací a obnovy nosných a kompletačních konstrukcí historických staveb, se zahrnutím vliv požadavků PBŘ, zdravotní nezávadnosti a stavební fyziky, doplnění znalostí mechanismů degradačních procesů a poruch staveb podle použitých stavebních materiálů.

Požadavky:

Absolvování předmětu 124PDRC (124PDRQ) nebo 124YPR1

Přednášky:

1. Průzkumy památek, diagnostika a hodnocení historických stavebních konstrukcí.

2. Historické konstrukce, materiály a konstrukčně statické řešení zděných nájemních domů

3. Zděné nájemní domy - charakteristické vady a poruchy, sanace a rekonstrukce

4. Historické konstrukce, materiály, vady, poruchy a sanace venkovských domů a objektů

5. Konstrukce, vady, poruchy a sanace historických průmyslových objektů

6. Konstrukce, vady, poruchy, sanace a úpravy historických prefabrikovaných konstrukcí – 1

7. Konstrukce, vady, poruchy, sanace a úpravy historických prefabrikovaných konstrukcí – 2

8. Poruchy a sanace výplní otvorů historických staveb (okna, dveře)

9. Poruchy a sanace podlahových konstrukcí, komínů a schodišť historických staveb

10. Historické stavby a jejich úpravy z hlediska požární bezpečnosti staveb

11. Historické stavby a jejich úpravy z hlediska zdravotní nezávadnosti

12. Historické stavby a jejich úpravy z hlediska požadavků stavební fyziky - akustika a osvětlení, tepelná technika

13. Příklad z praxe /exkurze: např. klášter v Plasích, Pražský hrad, dřevěný statek v Milíkově na Chebsku

Literatura:

Witzany, J.; Wasserbauer, R.; Čejka, T.; Kroftová, K.; Zigler, R., Obnova rekonstrukce staveb. Poruchy, degradace, sanace, Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06360-6.

Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04488-9

Witzany, J.; Pašek, J.; Čejka, T.; Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002, ISBN 80-01-02656-6

Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, ARGO, Praha 2007, ISBN 80-7203-548-7

Beránek, J. a kolektiv.: Metodika stavebně historického průzkumu, NPÚ Praha 2015, ISBN978 80 7480 037 5 ?Vinař J. a kol: Historické krovy - Typologie, průzkum, opravy. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010

Balík, M. a kolektiv: 100 osvědčených stavebních detailů - ochrana proti vodě, Grada 2011, ISBN 978-80-247-3656-3

Razim, V., Macek, P.: Zkoumání historických staveb, NPÚ Praha 2011, ISBN: 978-80-86516-41-7

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět