FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Pozemní stavby 3C

Kód předmětu:124PS3C
Rozsah:2+1
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Doc.Ing.Vladimír Žďára, CSc.

Anotace:

Předmět se skládá ze dvou tematických celků - "Konstrukce halových a vícepodlažních budov"  a  "Prefabrikované konstrukce". Navrhování nosných konstrukcí vícepodlažních budov, halových budov a zastřešení. Halové soustavy převážně ohýbané, tlačené a tažené. Vícepodlažní budovy s rámovými, stěnovými a příhradovými ztužidly. Prostorové působení konstrukčních systémů. Konstrukční principy návrhu nosných konstrukcí, analýza okrajových podmínek návrhu. Konstrukčně-statická analýza a optimalizace konstrukcí. Modelování účinků silových a nesilových zatížení. Systémový návrh a interakce nosných konstrukcí s ostatními částmi stavby. Konstrukční statická problematika navrhování prefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb. Technologie výroby prefabrikovaných betonových dílců, tvarové a rozměrové řešení, vyztužování prefa dílců, betonové směsi, automatizace výroby dílců. Sloupové, skeletové, deskové a deskostěnové konstrukce vícepodlažních staveb, prefabrikované konstrukce halových staveb. Zásady navrhování a řešení styků nosných dílců. Navrhování prefabrikovaných obvodových plášťů, stropních dílců, schodišťových dílců apod. Principy prefabrikace prostorových dílců 

 

Přednášky:

Konstrukce šikmých střech. Konstrukčně - statický návrh a optimalizace řešení. 
Konstrukce halových budov. Okrajové podmínky a optimalizace návrhu. Řešení obalových konstrukcí.
Vazníkové a rámové konstrukce halových objektů. Konstrukčně-statický návrh a optimalizace.
Obloukové, visuté a zavěšené konstrukce halových objektů. Konstrukčně-statický návrh a optimalizace.
Prostorově působící plošné a strukturální konstrukce halových objektů  
Lanové sítě a tensgrity. Membránové konstrukce. 
Konstrukce vícepodlažních budov. Okrajové podmínky a optimalizace návrhu vícepodlažní budovy.
Stabilita a prostorová tuhost vícepodlažních budov. Vztah ztužení a konstrukčního systému budovy. 
Navrhování a projektování prefabrikovaných železobetonových systémů, technologické požadavky.
Zásady navrhování pilířových, deskostěnových a integrovaných systémů vícepodlažních budov.
Zásady navrhování halových prefabrikovaných konstrukcí, zásady navrhování a řešení styků.
Zásady navrhování prefabrikovaných prostorových dílců a systémů vícepodlažních budov . 
Problematika konstrukčně-statické interakce nosného a nenosného systému budovy. 

Literatura:

Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998. ISBN 80-01-01754-0

Witzany, J.; Pašek, J.; Čejka, T.; Zigler, R. Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003. ISBN 80-01-02656-6

Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992. ISBN-10: 0937040878
Schodek D., Bechthold M.: Structures. ISBN-10: 8120348699

 

< Zpět