FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Pozemní stavby 1I

Kód předmětu:124PSI1
Rozsah:2+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Stránky věnované cvičení

Anotace:

Cílem předmětu je představit studentům komplexní přístup k navrhování konstrukcí pozemních staveb s uvažováním funkčních požadavků na jednotlivé prvky včetně principů a požadavků udržitelné výstavby budov. Na přednáškách je prezentován souhrnný přehled konstrukčních systémů pro jedno a vícepodlažní stavby, halové stavby, výškové stavby včetně široké palety materiálových a technologických řešení. Detailně jsou představeny požadavky na budovy a konstrukce budovy. Jsou prezentovány základní subsystémy budov – svislé nosné a výplňové konstrukce, obvodové pláště budovy, stropní a předsazené konstrukce, podlahy, podhledy. Jsou prezentovány základní principy udržitelné výstavby a energeticky úsporných budov jako přirozená součást komplexního návrhu konstrukčních systémů budov. Ve cvičení pak studenti aplikují teoretické principy komplexního přístupu navrhování na konkrétních zadáních.

Cíle:

Student získá komplexní přehled o široké paletě konstrukčního materiálového a technologického řešení konstrukcí pozemních jedno a vícepodlažních staveb, halových a výškových staveb. Ve cvičení si pak osvojí základní dovednosti v oblasti návrhu konstrukce budovy.

Přednášky:

Sylaby z přednášek na osobních stránkách přednášejících (dostupné po přihlášení).

Zadání pro domácí úkoly ke zkoušce (3 úkoly) níže ke stažení (dostupné po přihlášení)

 

Přednášející:

Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Ing. Jan Růžička, Ph.D.

Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.

 

Harmonogram přednášek:

Blok I. Úvod do problematiky konstrukcí pozemních staveb

 1. Základní třídění a vývoj konstrukcí pozemních staveb

 2. Požadavky na pozemní stavby, principy kčního návrhu. Kční systémy 1

Blok II. Svislé nosné a výplňové konstrukce

3. Svislé konstrukce 1 - Funkce, požadavky, technologické a kční principy

4. Svislé konstrukce 2 - Materiálové a technologické varianty nosných stěn a sloupů

5. Svislé konstrukce 3 – Obvodový plášť budovy. Vnitřní dělicí konstrukce

Blok III. Vodorovné konstrukce

6. Vodorovné konstrukce 1 – Funkce, požadavky, technologické a kční principy. Klenby

7. Vodorovné konstrukce 2 – Žel. bet. a keramicko-betonové stropy

8. Vodorovné konstrukce 3 – Ocelové a ocelo-betonové stropy

9. Vodorovné konstrukce 4 – Dřevěné, dřevo-betonové a kombinované stropy. Podlahy. Podhledy.

10. Vodorovné konstrukce 5 - Předsazené konstrukce

Blok IV. Komplexní přehled konstrukcí pozemních staveb

11. Komplexní přehled kčních systémů. Halové a výškové stavby.

12. Kční návrh budov v kontextu udržitelné výstavby.

13. Rezerva. Předtermín.

Literatura:

  1. Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 – Nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, Praha 2006
  2. Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I – pro střední školy se stavebním zaměřením, Sobotáles, Praha 2022
  3. Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství II – pro střední školy se stavebním zaměřením, Sobotáles, Praha 2020

  4. Kibert Ch. J.: Sustainable Construction - Green Building Design and Delivery, John Wiley & Sons, New Jersey 2005
  5. Hájek P.: Sylaby k přednáškám (osobní web přednášejícího)
  6. Růžička J.: Sylaby k přednáškám (osobní web přednášejícího)
  7. Fiala C.: Sylaby k přednáškám (osobní web přednášejícího)
  8. předmětové nástěnky ve 4 a 5. patře budovy A
  9. produktové a technologické podklady výrobců
  10. technické normy a vyhlášky

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět