FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Stavební tepelná technika

Kód předmětu:124STTT
Rozsah:1+1
Zakončení:Zkouška
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Anotace:

Tepelná technika
Základní kurz stavební tepelné techniky. V první části kurzu (přednášky 1 až 2) se studenti seznámí se základní teorií šíření tepla, vzduchu a vodní páry ve stavebních konstrukcích a budovách, která je nezbytná pro další studium.
Druhá část kurzu (přednášky 3 až 6) představuje stručný úvod do navrhování a realizace stavebních konstrukcí a budov z hlediska stavební tepelné techniky. Budou představeny postupy řešení několika vybraných typických praktických problémů. Součástí této části bude také stručná, základní informace vybraných diagnostických metodách používaných ve stavební tepelné technice.

 

Přednášky:

1. Úvod do stavební tepelné techniky, motivační přednášky hostů
2. Základní teorie - šíření tepla, vzduchu a vodní páry
3. Stavební konstrukce - součinitel prostupu tepla, nejnižší vnitřní povrchová teplota
4. Stavební konstrukce - kondenzace vodní páry ve skladbě
5. Stavební detaily - tepelné vazby mezi konstrukcemi
6. Budova - energetická náročnost budov, zásady návrhu nízkoenergetických budov, letní a zimní tepelná stabilita 

 

Cvičení:

Pořadí cvičení se může měnit. Na prvním cvičení bude oznámeno, zda se začíná částí tepelná technika nebo částí světelná technika nebo částí stavební akustika.

1) Šíření tepla konstrukcí (hustota tepelného toku, teplota)
2) Tepelná bilance budovy a průměrný součinitel prostupu tepla
3) Vlhkostní bilance větraného prostoru, vnitřní povrchová teplota, povrchová kondenzace
4) Součinitel prostupu tepla, difúze vodní páry, kondenzace ve skladbě konstrukce
5) Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v konstrukci 
6) Tepelné vazby - riziko povrchové kondenzace a tepelné ztráty 

< Zpět