FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Stavební tepelná technika 2

Kód předmětu:124TT2C
Rozsah:1P+2C
Zakončení:Klasifikovaný zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Svoboda Zbyněk doc. Dr. Ing.

Stránky věnované cvičení

Anotace:

Rozšíření a doplnění znalostí ze základního zkráceného kurzu tepelné ochrany budov. Součinitel prostupu tepla oken a lehkých plášťů, lineární a bodový činitel prostupu tepla, dvouplášťové konstrukce, energetická náročnost budov a průkaz energetické náročnosti budovy, tepelná stabilita místnosti a riziko přehřívání, tepelná ochrana historických budov.

Cíle:

Prohloubení znalostí v oblasti výpočtového hodnocení tepelně-vlhkostního chování stavebních konstrukcí a budov.

Požadavky:

Absolvování kurzu SFA/SF1/SF01 či obdoby.

Přednášky:


1. Energetická náročnost budov

- princip výpočtu

- vyhláška 264/2020 Sb. a energetický průkaz

2. Tepelná stabilita místnosti

- tepelná stabilita v zimním období, požadavky, princip výpočtu

- tepelná stabilita v letním období, požadavky, princip výpočtu, projekční doporučení

3. Součinitel prostupu tepla výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů

-   princip výpočtu a jeho specifické problémy v případě různých typů oken a dveří

-   metody pro hodnocení prostupu tepla lehkými obvodovými plášti

4. Šíření vodní páry dvouplášťovými konstrukcemi

- specifické vlhkostní problémy dvouplášťových konstrukcí

- rizikové skladby a projekční doporučení

- principy výpočtu podle ČSN 730540-4

5. Lineární a bodový činitel prostupu tepla

-   základní i speciální případy výpočtu činitelů prostupu (kontakt se zeminou, tři působící prostředí apod.)

6. Tepelná ochrana historických nevytápěných a vytápěných budov

-   příklady problematických a vhodných řešení z praxe

-   rizika a doporučení pro rekonstrukce jak konstrukcí, tak budov jako celku

7. Rezerva

Cvičení:


1. Energetická náročnost budovy

-   hodnocení modelového RD výpočtem s hodinovým krokem

-   analýza vlivu parametrů zasklení

2. Energetická náročnost budovy

-   analýza vlivu způsobu clonění oken

-   analýza vlvu hmotnosti vnitřních konstrukci

3. Energetická náročnost budovy

-   výpočet dodané a primární energie

-   zohlednění fotovoltaického systému

-   vytvoření energetického průkazu

4. Konzultace

-   samostatná práce studentů v PC učebně

5. Návrh skladeb konstrukcí a detailů

-   zpracování podkladů pro další analýzy podle zadání

6. Konzultace

-   samostatná práce studentů v PC učebně

7. Riziko přehřívání místnosti v letním období

-   výpočet průběhu teploty v místnosti podle EN ISO 52016-1

-   analýza vlivu různých stínících prostředků

8. Konzultace

-   samostatná práce studentů v PC učebně

9. Posouzení skladeb konstrukcí

- detailní vyhodnocení navržených skladeb včetně analýzy vlivu počáteční zabudované vlhkosti, spádových vrstev, tepelných mostů apod.

10. Konzultace

-   samostatná práce studentů v PC učebně

11. Posouzení navržených detailů

- výpočet teplotního a vlhkostního pole v detailech

- výpočet nejnižší vnitřní povrchové teploty a lineárního činitele prostupu tepla

- analýza vlivu vnitřního zdroje tepla (podlahové vytápění)

12. Konzultace

-   samostatná práce studentů v PC učebně

13. Rezerva, zápočet

Ukončení:

Odevzdání zadaných cvičení a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Literatura:

1. webové stránky K124
2. ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov", ÚNMZ 2007-2011

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět