FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Lehké obvodové pláště

Kód předmětu:124XLOP
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Volitelný
Garant předmětu:Doc. Ing, Šárka Šilarová, CSc.

Stránky věnované cvičení

Anotace:

 

Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování lehkých obvodových plášťů, prosklených střech a světlíků, je zaměřen na materiálové charakteristiky a optimální výběr zasklívacích jednotek, jejich výrobu a aplikaci. Studenti jsou seznámeni s požadavky na tyto konstrukce s konstrukčními zásadami a principy návrhu těchto konstrukcí včetně konkrétního příkladu konstrukčního řešení a vhodné materiálové základny

Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí.

 

Cíle:

 

Student získá schopnost komplexně vnímat konstrukční zásady tvorby a návrhu prosklených obalových konstrukcí. Bude seznámen s účinky vlivů působících na kompletační a stavební konstrukce, jejich vzájemnou interakci a aplikovat tyto znalosti při návrhu kompletačních konstrukcí se zaměřením na bezchybnou tvorbu detailu.

 

 

Požadavky:

 

124KP1, 124KP2, 124KP3A nebo 124YKOK, 124SF1a2 Stavební fyzika a tepelná technika.

 

Přednášky:

 1. Prosklené střešní pláště. Funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, tvarové řešení, materiálové řešení, normy a předpisy.
 2. Prosklené střešní pláště.Principy návrhu, stavebně fyzikální analýza a materiálové a konstrukčně skladebné varianty návrhů sanací střešních plášťů. Tepelně technická analýza. Principy konstrukčního řešení - materiálové varianty. Konstrukční detaily.
 3. Praktické ukázky a příklady sanací prosklených střešních plášťů.
 4. konstrukční zásady tvorby LOP, principy, řešení kotvení LOP.
 5. Celoskleněné LOP - konstrukční zásady  řešení detailů.
 6. Doplňky LOP.

 

Cvičení:

 

Zadání

 

-         studenti si sami přinesou  zadání (občanský či bytový objekt). Zadání by měla obsahovat  situaci,půdorys, řez a pohled s patrným konstrukčním systémem;

-         cvičení bude zpracováno na formátu A3 a bude doplněno výpočty event. skicami.

 

 • zadání úlohy 
 • Obvodový plášť - návrh, výběr a posouzení
 • Obvodový plášť - systém kotvení a jeho stabilita
 • Návrh a posouzení  příčky, podlahy a podhledu
 • Tvorba návaznosti - obvodového pláště, příčky, podlahy a podhledu
 • Zápočet

 

Odevzdání

-         studenti zpracují  úlohu dle přiloženého zadávacího listu (občanský či bytový objekt);

-          výkresy  budou zpracovány na formátu A3 ručně, či na počítači budou doplněny skicami,

-         textová část bude obsahovat popisy konstrukce, montáž, výpočty a jejich posouzení s platnými předpisy;

 

 

Ukončení:

 1. Dostatečná účast na cvičeních s odpovídajícím počtem konzultací (75 %)
 2. Odevzdání zadaných úloh v předepsaném rozsahu a kvalitě, určeném na začátku semestru.

 

< Zpět