FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Přírodní stavební materiály

Kód předmětu:124XPSM
Rozsah:0+2
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Volitelný
Garant předmětu:Ing. Jan Růžička, Ph.D.

Stránky věnované cvičení

Anotace:

Náplní předmětů je přehled přírodních stavebních materiálů, jejich vlastnosti a způsob aplikace
v konstrukcích pozemních staveb. Důraz přitom je kladen na řešení konkrétních stavebních
konstrukcí, prvků a stavebních detailů. Zároveň je tato problematika zařazena do širšího kontextu
udržitelné výstavby. Předmět navazuje a doplňuje stávající předměty vyučované na Katedře
konstrukcí pozemních staveb.

Cíle:

Cílem předmětu X124PSM je podat studentům programu Stavební inženýrství ucelený přehled o
využití přírodních stavebních materiálů v moderním stavitelství. Problematika snižování negativních
dopadů výstavby na životní prostředí vede ke snaze ve vyšší míře využívat environmentálně šetrná
řešení, maximální využití přírodních materiálů je jedním z možných řešení.

Předmět doplňuje a rozvíjí stávající předměty vyučované na K124: YDRS_Dřevostavby pro NE/PAS domy (Růžička), DRKO_Dřevěné konstrukce (Staněk), INB_Integrované navrhování budov (Hájek), XXXX_Tepelné izolace z vláknitých materiálů (Kasal), XXXX_Stavění ve specifických podmínkách (Tilinger).

Na předmět XPSM navazuje v LS Letní škola stavění z přírodních materiálů (Volf, Diviš), který probíhá formou praktické výuky, kdy je možno si některé aplikace z oblasti přírodních stavebních materiálů vyzkoušet na reálných konstrukcích.

Charakter výuky:

Předmět je veden formou tematických přednášek. Pro osvojení problematiky a pochopení všech souvislostí je zároveň třeba vytvořit prostor pro získání vlastních konstrukčních a projekčních zkušenosti. Proto studenti zpracovávají tematické konstrukční a projekční úlohy. Úlohy pak mohou prezentovat v rámci přednášek a získat zpětnou vazbu od vyučujících.

 

Přednášky:

Osnova přednášek:

Blok A: Úvod do problematiky

1.      Přírodní materiály v moderním stavitelství (Růžička)

2.      Základní přehled přírodních materiálů podle konstrukcí a použití (Růžička)

Blok B: Přírodní materiály pro nosné konstrukce

3.      Nosné a dělicí konstrukce z přírodních silikátových materiálů. Konstrukce otvorů. (Růžička)

4.      Nosné a dělicí konstrukce z materiálů rostlinného původu. Konstrukce otvorů (Růžička)

5.      Stropní konstrukce a konstrukce střechy. Základy a podlaha na terénu z přírodních materiálů (Růžička)

Blok C: Přírodní materiály pro kompletační konstrukce

6.      Obvodové pláště 1 - základní přehled PM pro obvodové pláště (Volf)

7.      Obvodové pláště 2 – Střecha. Podlaha na terénu. Konstrukční detaily (Volf)

8.      Přírodní materiály a vnitřní mikroklima vnitřní mikroklima (Diviš)

9.      Přírodní materiály pro kompletační konstrukce. Přehled. Technologie provádění. (Diviš)

Blok D: Environmentální analýza a hodnocení

10.        Environmentální kvalita přírodních stavebních materiálů (Volf, Diviš)

11.        Environmentální hodnocení projektu (Volf, Diviš)

 

12.        Externista 1 (Rezerva)

13.        Zápočet (Růžička, Volf, Diviš)

Ukončení:

Podmínky získání zápočtu, ukončení předmětu:

Var A) Prezentující student:

  • min 1 dobrovolná prezentace,
  • 70% účast na přednáškách

Var B) Neprezentující student:

  • předložení úloh vedoucím předmětu (Růžička)

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět