FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Zakreslování stavebních konstrukcí

Kód předmětu:124XZK
Rozsah:0+2
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní, zimní
Typ předmětu:Volitelný
Garant předmětu:Ing. Michal Ženíšek, Ph.D.

Anotace:

Projektová dokumentace - účel a druhy. Výkresy pozemních staveb - požadavky, náležitosti a kreslení. Zásady zobrazování půdorysů, svislých řezů a pohledů. Náležitosti, zásady a procvičení kreslení výkresů dílů stavby. Základní výuka techniky kreslení ve 2D systému AutoCAD s návazností na vypracování výkresů pozemních staveb.

Cíle:

Cíle předmětu jsou v podstatě tři (řazeno podle priority):

  1. Seznámit studenty se zakreslováním výkresů pozemních staveb podle českých technických norem
  2. Naučit studenty základy kreslení v AutoCADu
  3. Vysvětlit základy projektové činnosti

Výuka probíhá v počítačové učebně A532a, kde se studenti probíranou látku učí kreslit přímo v AutoCAD. Předmět je organizován takovým způsobem, aby probírané úlohy byly z převážné části zvládnutelné přímo na cvičení během výkladu.

 

Studentská licence AutoCADu:

K získání studentské licence využijte postup uvedený na stránkách VIC, odkaz zde: https://portal.fsv.cvut.cz/vic/sw/autodesk.php

Cvičení:

č.cv. Téma cvičení

Zadání úloh

1.

Seznámení se zásady zobrazování 3D objektů, rozmístění kresby na výkrese, popisové pole, měřítko. Vynesení svislých nosných stěn do půdorysu, zakreslení oken a dveří v obvodových stěnách a jejich okótování.

Výkres č. 1:

Půdorys RD (1:50)

2.

Vynesení příček, zakreslení dveří a jejich okótování. Výpočet a zakreslení schodiště. Příprava výkresu pro tisk

 

3.

Vytvoření kuchyně a koupelny, doplnění obkladů a zařizovacích předmětů. Vytvoření legendy místností a legendy materiálů.

 

4.

Vyznačení polohy svislého řezu do půdorysu. Vynesení nosných konstrukcí svislého řezu, vyznačení oken a dveří, nadpraží, zakreslení schodiště. Zakreslení základů, upraveného a původního terénu.

Výkres č. 2:

Svislý řez (1:50)

5.

Zakreslení skladby ploché střechy, okótování a vyšrafování výkresu. Vytvoření legendy materiálů.

 

6. Příprava pro výkres tvaru a skladby. Zakreslení svislých nosných konstrukcí, okenních a dveřních otvorů, vyznačení překladů, okótování výkresu.
 

 

7.

Vyznačení železobetonových prvků, vytvoření sklopených řezů stropními deskami. Výpis překladů a železobetonových prvků. 

Výkres č. 3:

Výkres tvaru (1:50)

8.

Zakreslování prefabrikované stropní konstrukce (Spirolly), sklopené řezy, okótování.

Výkres č. 4:

Výkres skladby (1:50)

9.

Zakreslování prefamonolitického stropu (vložky MIAKO), sklopené řezy, okótování. Výpis překladů a železobetonových prvků. 

 

10. Stažení mapových podkladů z ČÚZK, umístění objektu do mapy, zakreslení inženýrských sítí a ostatních prvků do mapy. 

Výkres č. 5:

Situace (1:200)

11.

Okótování a vyšrafování výkresu. Vytvoření legendy a vysvětlivek.

 

12.

Konzultace / rezerva

 
13. Konzultace a zápočet  

Ukončení:

Průběžná práce během semestru.
Odevzdání grafických prací: V deskách formátu A3, s titulní stranou a fólií, všechny výkresy musí být zpracovány na počítači s využitím AutoCADu.

Termín odevzdání výkresů je v kompetenci vedoucího cvičení.

Literatura:

  1. ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
  2. Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005
  3. Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009
  4. Online nápověda AutoCADu

 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět