FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Akustika a denní osvětlení budov

Kód předmětu:124YADO
Rozsah:1P+1C
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Nováček Jiří Ing. Ph.D.

Anotace:

Předmět je zaměřen na podrobnější výklad a procvičení vybraných témat z oblasti denního osvětlení a akustiky budov, se kterými se mohou studenti setkat v rámci budoucí projekční praxe.

Přednášky:

Pořadí přednášek se může měnit. Na první přednášce bude oznámeno, zda se začíná částí denní osvětlení budov nebo částí akustika budov.

1. Závislost doby proslunění na orientaci budovy ke světovým stranám a na poloze vnějších stínících překážek
2. Vliv velikosti a polohy osvětlovacího otvoru na množství a rozložení denního světla v místnosti, vliv předsazených konstrukcí na kvantitu a kvalitu osvětlení
3. Barevnost povrchů v interiéru a vliv na odrazivost světla, hodnocení rizika oslnění
4. Hodnocení kvality výhledu, přístup denního světla k průčelí objektu
5. Vzduchová neprůzvučnost stavebních prvků a mezi místnostmi v budovách – vliv skladby a způsobu zabudování prvku na neprůzvučnost, výpočtové metody pro podrobný odhad neprůzvučnosti, boční přenos zvuku 
6. Kročejová neprůzvučnost stavebních prvků a mezi místnostmi v budovách – vliv skladby a způsobu zabudování prvku na hladinu kročejového zvuku, výpočtové metody pro podrobný odhad hladiny kročejového zvuku, boční přenos kročejového zvuku
7. Doba dozvuku a její optimalizace, navrhování vybraných druhů vnitřních prostorů, prvky pro pohlcování, odraz a rozptyl zvuku

Cvičení:

Pořadí cvičení se může měnit. Na prvním cvičení bude oznámeno, zda se začíná částí denní osvětlení budov nebo částí akustika budov.

1. Vliv orientace ke světovým stranám a vliv předsazených konstrukcí na proslunění obytných místností
2. Posouzení denního osvětlení, zónování dle denního světla, zohlednění vlivu velikosti a polohy osvětlovacího otvoru
3. Přístup denního světla k průčelí objektu, vliv budovy na zastínění okolních objektů
4. Výpočet neprůzvučnosti dělicí konstrukce, stanovení vážené stavební neprůzvučnosti
5. Výpočet hladiny kročejového zvuku stropní konstrukce s plovoucí podlahou, stanovení vážené hladiny kročejového zvuku
6. Návrh akustických úprav místnosti pro zajištění optimální doby dozvuku
7. Konzultace

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět