FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

BIM pro pozemní stavby 1

Kód předmětu:124YBM1
Rozsah:1+3
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní, zimní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Ing. Jan Růžička, Ph.D.

Anotace:

Informační model budovy (BIM)  základní principy tvorby informačního modelu budovy v oblasti pozemních staveb, specifika BIM modelování. Informační model budovy v životním cyklu budovy: informace požadované v průběhu projekční části, v průběhu výstavby a během užívání dokončené budovy. Předmět využívá softwarovou základnu Autodesk Revit a zpracovává projekt z jiného odborného předmětu K124.

 

 

 

Cíle:

Výstupem předmětu bude schopnost studenta:

1.vytvořit informační model budovy zahrnující 3D vizualizace a 2D prováděcí projektovou dokumentaci, vykreslení detailů, včetně dat pro FM
2. kontrolovat správnost modelu (prostorové kolize i obsažená informační data)
3. pochopit organizaci dat v BIm modelu, orientovat se ve výměnných datových formátech pro fázi projektu i FM
4.získat přehled o profesní spolupráci na BIM modelu
5.uvědomit si nutnost komunikace
 

Požadavky:

  • Na první cvičení si student přinese podklady, které by chtěl zpracovávat v rámci výuky. Je možné použít podklady zpracovávané v jiném odborném předmětu (předpokládaný rozsah - administrativní budova, bytový dům, průmyslový objekt). V případě většího objektu bude v rámci 124YBM1 zpracovávána pouze vybraná část.

Přednášky:

Na výuce předmětu se podílejí i katedry 125,126 a136.

 

Cvičení:

Doporučené informační zdroje, úložiště pro podklady na cvičení apod. budou studentům sděleny jednotlivými vyučujícími na prvním cvičení.

Organizace jednotlivých cvičení se může lišit dle vyučujícího.

Harmonogram cvičení je orientační, bude zpřesňován v průběhu semestru jednotlivými vyučujícími na cvičeních.

1.týden

Pracovní prostředí, orientace ve 3D, způsoby práce se 3D modelem, vytváření 2D pohledů., vlastnosti pohledů.  Podlaží. Načtení DWG, rastrového obrázku , IFC souboru.

Osnovy, sloupy na osnovy. Zarovnaná kóta, vazby

2.týden

Rodiny, typy, instance. Sloup konstrukční vlastního typu, základy - patky na sloupy.

Stěny, vytvoření vlastního typu sendvičové stěny. Rozsah pohledu.
Stěny - složená stěna (přídavek/vybrání). Profil stěny. Vodorovné konstrukce (podlaha, strop). Řez.

Fáze projektu, varianty návrhu.

3.týden

Okna, dveře - rodiny a typy. Pohledy - duplikování pohledů.

4.týden

Místnosti (prostory/zóny), popisky, poznámky. Výkazy výměr, výkazy výplní otvorů/LOP, množství materiálu,  Druhy parametrů, sdílené parametry. Duplikovat pohled, šablona pohledu.

5.týden

Rampa, schodiště, zábradlí, přenos projektových standardů (další styly)

Kótování.

6.týden
Střechy, vazníky

7.týden
Terén, souřadnice projektu, spolupráce s DWG, 

Model koncepční hmoty, studie oslunění, energetická analýza.

8.týden
uživatelská rodina, 2D a 3D zobrazování, parametry: prvku, projektu, sdílené

9.týden

K125

10.týden

K126   práce s výkazy generovanými modelem a práce s modelem pro potřeby přípravy a řízení výstavbových projektů

11.týden

K136

12.týden

Tvorba projektové dokumentace (řezy, půdorysy, detaily, výkresová dokumentace, publikování), koordinace, kolize, exporty dat, mezioborová spolupráce

13.týden
Konzultace, zápočty

Ukončení:

Požadavky na udělení zápočtu:

  1. Model stavby v Revitu – soubor*. RVT (včetně jednoduchého modelu terénu – ze souboru souřadnic, z importovaného DWG souboru nebo vytvořením v Revitu)
  2. Export modelu do výměnného formátu IFC
  3. Připravená projektová dokumentace v Revitu- Výkresy – měřítko 1:100
  • Půdorys/y podlaží - 1:100
  • 2 řezy - jeden schodištěm 1:100
  • výkazy místností, oken, dveří, stěn, sloupů, materiálů
  • 3D pohledy

Soubory je možné odevzdat elektronicky (*.ZIP, *.RAR) – emailem jako přílohu, odkaz na Google drive, nebo jiné úložiště.

Literatura:

http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1
http://issuu.com/oktaedr/docs/oktaedr_revit_ve_stavebni_praxi
Revit help, uživatelská fóra a výuková videa

 

< Zpět