FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Diagnostika, průzkum a hodnocení stavebních konstrukcí

Kód předmětu:124YDPH
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:

Anotace:

Průzkum a hodnocení stavebně technického stavu objektů pozemních staveb. Druhy metod průzkumů a diagnostiky, používané prostředky, metodika, kritéria. Průzkum in situ a laboratorní zkoušky. Průzkum zděných, dřevěných, betonových a ocelových konstrukcí. Průzkumy vlhkého zdiva, tepelně technické a mikrobiologické včetně zdravotní nezávadnosti materiálů.

Přednášky:

Přednášející:
Doc. Ing. Eva Burgetová, CSc.
 

 

Program přednášek:

1. Průzkumy staveb
Průzkumy staveb, hodnocení stavu, metodika, kritická místa konstrukce, stavebně technický průzkum budov, stavebně historický průzkum, hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti

2. Průzkum vlhkosti, mikrobiologický průzkum
Průzkum vlhkosti objektu, mikrobiologický průzkum, ověřovací vlhkostní průzkum, měření vlhkosti

5. Stavebně technický průzkum z hlediska fyzikálně mechanických vlastností

Průzkum stavebních materiálů a konstrukcí - základových, zděných, dřevěných konstrukcí, dokumentace výsledků stavebně technického průzkumu, destruktivní a nedestruktivní metody ověřování fyzikálně mechanických vlastností

6. Technická měření a diagnostické metody
Technická měření a diagnostické metody, úvod do stavebního zkušebnictví, metody a přístroje pro předběžný průzkum budov, metody a přístroje pro podrobný průzkum

7. Monitorování staveb, hodnocení stavebně technického stavu staveb
Způsoby krátkodobého a dlouhodobého monitorování staveb a konstrukcí, kontaktní a bezkontaktní měření, moderní trendy v monitorování

Cvičení:

Rámcový obsah cvičení:

  • Zadání seminárních prací
  • Ukázky stavebně technických a stavebně historických průzkumů
  • Praktické ukázky provádění stavebně technických průzkumů
  • Předvedení přístrojového vybavení používaného pro stavebně technický průzkum
  • Prezentace a odevzdání seminárních prací
     

Ukončení:

  • Aktivní účast na cvičení
  • Prezentace a odevdzání seminární práce

< Zpět