FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Demolice staveb a recyklace materiálů

Kód předmětu:124YDSR
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.

Stránky věnované cvičení

Anotace:

Využití stavebních odpadů z demolic z výroby stavebních hmot a z jiných odvětví ve stavebnictví s cílem : výrazného snížení objemů skládkovaných materiálů, snížení spotřeby primárních surovin, nového pohledu na navrh staveb a konstrukcí v souladu s uzavřeným životním cyklem. Legislativa, stupě recyklace ve vyspělých zemích, recyklace v CR, možnosti recyklace staveb a konstrukcí, návrh konstrukcí z hlediska udržitelného rozvoje, minimalizace skládkování, příklady a ukázky recyklačních technologií, maloodpadové technologie

Přednášky:

 1. Recyklace obecně. Základní pojmy, cíle a funkce recyklace význam recyklace, koloběh prostředí-výroba-spotřeba-úprava odpadů-prostředí. Maloodpadové technologie.
 2. Platná legislativa, její důsledky, návrh demoličních postupů. Zákon 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a jeho důsledky pro stavební výrobu. Demoliční postupy a jejich vliv na kvalitu recyklátu.
 3. Stavebnictví a druhotné surovinové zdroje. Odpady z výroby stavebních hmot, stavební odpady, sutě z demolic, odpady mimo resort stavebnictví, současný stupeň recyklace ve stavebnictví.
 4. Recyklace při výrobě izolačních minerálních materiálů. Minimalizace energetické náročnosti při recyklaci ve stavebnictví. Ekologické hledisko recyklace. Péče o životní prostředí a výroba staveb
 5. Využívání druhotných surovin z hlediska úspor energie. Energie a recyklace, úspory energie při zpracování odpadu. Minimalizace energetické náročnosti při recyklaci ve stavebnictví. Ekologické hledisko recyklace. Péče o životní prostředí a výroba staveb.
 6. Biologické znečištění recyklátů

Cvičení:

 1. Zadání témat seminárních prací
 2. Výběr tématu - koncepce zpracování
 3. Konzultace prací v rozpracovanosti
 4. Konzultace prací v rozpracovanosti
 5. Presentace seminárních témat
 6. Odevzdání seminárních prací -zápočet

Ukončení:

Zápočet

 1. Odevzdání seminární práce v požadovaném rozsahu a kvalitě dle zadání specifikovaných na začátku semestru
 2. Dostatečný počet aktivních konzultací dle specifikace na začátku semestru
 3. Dostatečná požadovaná účast na cvičeních
 4. Presentace zadané seminární práce
 5. Splnění zápočtového testu (možnost jedné opravy)

Literatura:

 1. Zákon O odpadech č. 185/2001 Sb.
 2. Šenitková, I. Ekologia ve stavebníctve, Rektorát technické university v Košicích 1998
 3. Pytlík P.: Ekologie ve stavebnictví, SPvS a MŽP ČR, 1997
 4. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.

< Zpět