FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Lehké obvodové pláště

Kód předmětu:124YLOP
Rozsah:
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.

Anotace:

 Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování lehkých obvodových plášťů, prosklených střech a světlíků, je zaměřen na materiálové charakteristiky a optimální výběr zasklívacích jednotek, jejich výrobu a aplikaci. Studenti jsou seznámeni s požadavky na tyto konstrukce s konstrukčními zásadami a principy návrhu těchto konstrukcí včetně konkrétního příkladu konstrukčního řešení a vhodné materiálové základny
Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí.
 

Cíle:

Student získá schopnost komplexně vnímat konstrukční zásady tvorby a návrhu prosklených obalových konstrukcí. Bude seznámen s účinky vlivů působících na kompletační a stavební konstrukce, jejich vzájemnou interakci a aplikovat tyto znalosti při návrhu kompletačních konstrukcí se zaměřením na bezchybnou tvorbu detailu. 

Požadavky:

 124KP1, 124KP2, 124KP3A nebo 124YKOK, 124SF1a2 Stavební fyzika a tepelná technika.

Přednášky:

 1. Prosklené střešní pláště. Funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, tvarové řešení, materiálové řešení, normy a předpisy.
2. Prosklené střešní pláště.Principy návrhu, stavebně fyzikální analýza a materiálové a konstrukčně skladebné varianty návrhů sanací střešních plášťů. Tepelně technická analýza. Principy konstrukčního řešení - materiálové varianty. Konstrukční detaily.
3. Praktické ukázky a příklady sanací prosklených střešních plášťů.
4. konstrukční zásady tvorby LOP, principy, řešení kotvení LOP.
5. Celoskleněné LOP - konstrukční zásady  řešení detailů.
6. Doplňky LOP.
 

Cvičení:

 Zadání
- studenti si sami přinesou  zadání (občanský či bytový objekt). Zadání by měla obsahovat  situaci,půdorys, řez a pohled s patrným konstrukčním systémem;
- cvičení bude zpracováno na formátu A3 a bude doplněno výpočty event. skicami.

• zadání úlohy 
• Obvodový plášť - návrh, výběr a posouzení
• Obvodový plášť - systém kotvení a jeho stabilita
• Návrh a posouzení  příčky, podlahy a podhledu
• Tvorba návaznosti - obvodového pláště, příčky, podlahy a podhledu
• Zápočet

Odevzdání
- studenti zpracují  úlohu dle přiloženého zadávacího listu (občanský či bytový objekt);
- výkresy budou zpracovány na formátu A3 ručně, či na počítači budou doplněny skicami,
- textová část bude obsahovat popisy konstrukce, montáž, výpočty a jejich posouzení s platnými předpisy;

 

Ukončení:


1. Dostatečná účast na cvičeních s odpovídajícím počtem konzultací (75 %)
2. Odevzdání zadaných úloh v předepsaném rozsahu a kvalitě, určeném na začátku semestru.

 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět