FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Matematické modelování ve stavební fyzice

Kód předmětu:124YMMS
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní, zimní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.

Anotace:

Studenti se během kurzu učí, jak sestavovat vlastní výpočetní modely dynamických systémů (přenos tepla a vlhkosti v budovách a stavebních prvcích). Důraz se klade zejména na představení principů numerického řešení vybraných problémů, jejich následnou aplikaci a kritické hodnocení vypočtených výsledků. Pro úspěšné vyřešení příkladů je nutné využít znalosti, které jsou postupně získávány během kurzu. U studentů se předpokládá absolvování některého z předchozích kurzů stavební fyziky a základní znalosti z matematiky.

klíčová slova: matematické modelování, stavební fyzika,přenos tepla a vlhkosti, numerické metody 


 

Požadavky:

Absolvování základního kurzu stavební fyziky (SF2, nebo ekvivalentní), základní znalosti matematiky.


 

Přednášky:

Toto jsou rámcová témata přednášek. Jejich obsah může být lehce upraven.

 • P1: Úvod do matematického modelování. Zákony zachování.
 • P2: Zobrazování modelů (analogie s elektrickými obvody). Zjednodušený tepelný model větrané zóny (jednouzlový model). Numerické řešení diferenciálních rovnic. Zadání Ú1.
 • P3: Zjednodušený tepelný model větrané zóny - analytické řešení pro skokovou změnu okrajových podmínek. Princip superpozice.
 • P4: Zjednodušený tepelný model větrané zóny - víceuzlový model. Řešení soustav lineárních rovnic. Zadání Ú2.
 • P5: Ukázka využití programu Simulink.
 • P6: Numerické řešení jednorozměrného a dvojrozměrného vedení tepla. Typy okrajových podmínek.
 • P7: Numerické řešení nelineárních rovnic. Zadání Ú3.
 • P8: Úvod do inverzního modelování.

 

Cvičení:

Zadání úloh bude k dispozici na stránce předmětu. Po vzájemné dohodě je možné jednu z úloh nahradit vlastním problémem, který chcete nebo potřebujete řešit. 

Ukončení:

Vypracování a konzultace zadaných úloh.


 

Literatura:

Dobré učebnice:

 • Hagentoft, C., E., Introduction to Building Physics, Studentliteratur, 2001. ISBN: 91-44-01896-7.
 • Hens, H., Building Physics – Heat, Air and Moisture. Fundamentals and Engineeering methods with Examples and Exercises. Ernst & Sohn Verlag, 2007. ISBN: 978-3-433-01841-5.
 • Duffie J., A., Beckmann, W., A., Solar engineering of thermal processes, Wiley, 2006. ISBN: 978-0-471-69867-8.
 • Incropera, de Witt, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Wiley, 2006. ISBN: 978-0-471-45728-2.
 • Davies, M., G., Building Heat Transfer, Wiley, 2004. ISBN: 978-0-470-84731-2.
 • ASHRAE, Handbook of Fundamentals, American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, 2001. ISBN: 1883413885.

 

Matlab a Simulink:

 • Matlab tutorials (odkaz)
 • Matlab demos (odkaz).
 • Simulink tutorials (odkaz).
 • Velmi dobrým zdrojem informací je help. Z pracovního prostředí Matlabu se vyvolává příkazem demos.
 • Matlab je pro studenty ČVUT volně ke stažení na https://download.cvut.cz

 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět