FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Numerická analýza konstrukcí pozemních staveb

Kód předmětu:124YNAK
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.

Anotace:

Analýza a modelování základních stavebně-fyzíkálních jevů. Algoritmizace úloh a implementace algoritmů v prostředí MS Excel. Optimalizace stavebních konstrukcí. Elementární i pokročilé techniky modelování. Modelování komplexních úloh. Simulace stacionárních i dynamických jevů. Aplikace jednoduchých principů. Jedno a dvourozměrné vedení tepla. Nestacionární vedení tepla. Modelování teplotních šoků. Prostý nosník. Nosník na pružném podkladě. Visutá konstrukce. Stabilizace visutých konstrukcí ohybovou tuhostí. Interakce nosných a nenosných konstrukcí. Prostorová tuhost konstrukcí.

Cíle:

Student bude ovládat principy a aplikace numerické analýzy a optimalizace nosných konstrukcí zejména halových a vícepodlažních objektů a naučí se využívat tabulkové procesory pro optimalizaci stavebních konstrukcí.

Literatura:

  1. Halliday, D.: Fyzika - Mechanika - Termodynamika. VUTBrno 2000.
  2. Orvis, J.: Microsoft Excel pro vědce a inženýry. Computer Press. 1996
  3. Brož,M.: Mistrovství v Microsoft Excel. Computer Press 2000

< Zpět