FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Prefabrikované konstrukce

Kód předmětu:124YPFS
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Anotace:

Panelové obytné domy, kterých bylo v období let 1960-1995 realizováno cca 82 tis. nevyhovují  v požadovaném rozsahu současné dynamicky se rozvíjející společnosti a v řadě případů vyžadují provedení regeneračních a modernizačních zásahů umožňujících jejich plné využití. Předmět je zaměřen na aktuální problematiku obnovy, rekonstrukce a modernizace  panelových domů, modernizace bytů v panelových domech, na problematiku uvolnění parterů panelových domů pro služby, obchody, kanceláře, fitcentra apod.  Obnova,  modernizace, popř. regenerace vyžadují odstranění funkčně již nevyhovujících kompletačních konstrukcí, technických zařízení, instalací a v některých případech  i náročné zásahy do nosných konstrukcí.  V rámci výstavby komunikačních sítí, modernizace městské zástavby apod. je v některých případech nutné provést částečnou, nebo úplnou demolici panelového objektu. V rámci regenerace panelových sídlišť se také provádí nástavba, popř. dostavba panelových domů. Realizace uvedených záměrů vyžaduje provedení průzkumu a diagnostiky nosných a obvodových konstrukcí, styků dílců a zhodnocení stavebně technického stavu a posouzení reziduální životnosti panelových konstrukcí a staveb.

Přednášky:

Přednášející: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Témata přednášek:

 • Vývoj panelových konstrukcí v ČR a v Evropě  od druhé poloviny minulého století do současnosti.

 • Vady a poruchy vícepodlažních panelových budov.

 • Obnova, rekonstrukce a regenerace  panelových sídlišť a panelových budov v ČR a v Evropě.

 • Vybrané otázky konstrukčního a statického  řešení panelových budov.

 • Průzkum, diagnostika a stavebně technické hodnocení konstrukcí a zůstatkové životnosti panelových budov.

 • Regenerace a úpravy panelových budov – zateplování panelových objektů, zřizování zelených střech, zřizování lodžií a balkonů, uvolňování parterů, nástavby a přístavby panelových budov

 • Modernizace bytů v panelových domech – zlepšení pohody vnitřního prostředí  (zdravotní, akustické a tepelně technické), výměna kompletačních konstrukcí, modernizace hygienických zařízení, technických zařízení a rozvodů

 • Demolice panelových objektů, částečná a úplná

 • Recyklace a využití demoličních materiálů

Cvičení:

 • organizace cvičení
 • zadání seminárních prací
 • příklady a technologie demontáže jednotlivých typů objektů
 • příklady použití demontovatelných pregabrikovaných konstrukcí
 • prezentace a odevzdání seminárních prací
   

 

Ukončení:

 • aktivní účast na cvičeních
 • prezentace a odevzdání seminárních prací

Literatura:

 1. Witzany J.: Konstrukce průmyslově vyráběných stavebních systémů pozemních staveb: 1 díl – Vícepodlažní budovy; 2 díl – Halové objekty, ČVUT, Praha 1981
 2. Witzany J., Janů K.: Průmyslová výroba staveb a architektura VI, ČVUT, Praha 1983
 3. Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět