FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Poruchy a rekonstrukce budov 1

Kód předmětu:124YPR1
Rozsah:2P
Zakončení:Zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Čejka Tomáš doc. Ing. Ph.D.

Anotace:

V rámci předmětu se studenti seznámí s mechanismy degradačních procesů a poruch staveb podle použitých stavebních materiálů, s konstrukčně statickou a analytickou problematikou poruch, sanací a obnovy dalších nosných konstrukcí historických staveb.
Přednášky, strukturované do tematických okruhů, budou zahrnovat zejména: seznámení se zásadami a stavebními řády uplatňovanými ve stavebním řešení historických staveb a jejich částí, základní konstrukčně statickou a materiálovou problematiku historických staveb, rozbor degradačních procesů, účinků a vlivů proměnných v čase, které společně s transportními procesy ovlivňují životnost, trvanlivost a stavebně technický stav historických objektů, metody a procesy uplatňované při obnově a rekonstrukci historických staveb, stavebně-technického stavu historických staveb a znalost diagnostických metod a postupů uplatňovaných při průzkumu a monitoringu historických staveb.

 

navržený předmět  v rámci nově akreditovaných studijních programů

< Zpět