FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Poruchy a rekonstrukce budov

Kód předmětu:124YPRS
Rozsah:1P+1C
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Zigler Radek Ing. Ph.D.

Anotace:

Předmět je zaměřen na aktuální problematiku obnovy, rekonstrukce a modernizace staveb (bytových, průmyslových apod.), na historické konstrukce a materiály, problematiku degradace a stárnutí konstrukcí a materiálů historických staveb, jejich reziduální životnost a poruchy historických staveb a jejich částí. Nedílnou součástí je problematika stavebně technický a historický průzkumů, diagnostiky a hodnocení stavebně technického stavu a zůstatkové životnosti.

 

navržený předmět  v rámci nově akreditovaných studijních programů

< Zpět