FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Rekonstrukce historických staveb

Kód předmětu:124YRHS
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Ing. Radek Zigler, Ph.D.

Anotace:

V období od 2. pol. 19. stol. do roku 1960 bylo v ČR realizováno více než 250 tis. dvou až pětipodlažních zděných bytových (převážně nájemních) domů v tradiční zděné technologii.

Zděné budovy z tohoto období byly realizována podle předpisů, stavebních řádů a zákonů z přelomu 19. a 20. stol.  Vícepodlažní zděné nájemné domy  nevyhovují  v požadovaném rozsahu současným požadavkům tepelně technickým, akustickým a dalším, požadavkům  dynamicky se rozvíjející společnosti a v řadě případů vyžadují provedení regeneračních a modernizačních zásahů, včetně výměny nevyhovujících a dožilých konstrukcí a zařízení umožňujících jejich další využití. Předmět je zaměřen na aktuální problematiku obnovy, rekonstrukce a modernizace  zděných vícepodlažních nájemních bytových  domů, na historické konstrukce a materiály, problematiku degradace a stárnutí konstrukcí a materiálů historických zděných bytových staveb,  jejich reziduální životnost, poruchy a rekonstrukce historických staveb a jejich částí. Zlepšení pohody vnitřního prostředí, výměna kompletačních konstrukcí, výplní otvorů apod. je nedílnou součástí modernizace těchto budov.  Stavebně technický a historický průzkum, diagnostika a hodnocení stavebně technického stavu a zůstatkové životnosti

Přednášky:

Přednášející: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Témata přednášek:

 • Historické konstrukce a materiály zděných nájemních domů.
 • Současné a historické předpisy pro navrhování zděných vícepodlažních domů.
 • Degradace a stárnutí konstrukcí a materiálů historických zděných nájemních domů.
 • Stavebně technický a historický průzkum zděných nájemních domů, hodnocení. výsledků průzkumu a metody stavební diagnostiky.
 • Poruchy a rekonstrukce zděných konstrukcí (stěny, klenby) zděných nájemních domů.
 • Poruchy a rekonstrukce dřevěných konstrukcí (stropy a krovy) zděných nájemních domů.
 • Navrhování rekonstrukcí a obnovy zděných nájemních domů - postupy, technologie, materiály, kompletační konstrukce, technická zařízení a rozvody, výplně otvorů.
 • Příklady realizace obnovy, modernizací a rekonstrukcí zděných nájemních domů a jejich částí.

Ukončení:

 • aktivní účast na cvičeních
 • odevzdání písemné části a absolvování prezentace.

Literatura:

 1. Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999
 2. Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, ARGO, Praha 2007

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět