FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Střešní pláště budov

Kód předmětu:124YSPB
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Doc.Ing. Šárka Šilarová, CSc.

Anotace:

Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky. 

Cíle:

Student bude schopen provádět stavebně fyzikální a konstrukční analýzu a návrh šikmých střech včetně jejich detailů. 

Požadavky:

124SF01 Stavební fyzika

124KK01 Kompletační konstrukce

Přednášky:

1. Střešní konstrukce  -  funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, tvarové řešení materiálové řešení, normy a předpisy,  stavebně fyzikální problematika navrhování šikmých střech, materiálové řešení (krytiny, tepelné izolace). 

 

2.  Šikmé střechy - principy návrhu šikmých a strmých střešních skladeb - řešení dodatečného zateplení podkroví.

 

3. Šikmé střechy - druhy krytin, princip větrání, vodotěsnost podstřeší.

 

4. Šikmé střechy -Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů šikmých i strmých střech. 


5. Klempířské konstrukce - zásady návrhu a tvorby klempířských konstrukcí, materiálové varianty, konstrukční detaily.

 

6. Zásady sanací plochých střech jednoplášťových, dvouplášťových, inverzních, pochůzných, nepochůzných, zelených, balkonů a teras a konstrukční problematika zásad návrhu a sanací střech šikmých a strmých (hydro fyzikální a tepelně technické hledisko).

Cvičení:

 

 

 

Ukončení:

1. Dostatečná účast na cvičeních s odpovídajícím počtem konzultací (75 %)
2. Odevzdání zadaných úloh v předepsaném rozsahu a kvalitě, určeném na začátku semestr

Literatura:

Skripta:

Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2002
Bill - Koutský: Konstrukce pozemních staveb. Praha, ČVUT 1991
Fajkoš - Lank - Lanková: Ploché střechy. Brno, VUT 1990
Koutský: Konstrukce pozemních staveb - Zastřešení budov. Praha, ČVUT 1992
Kulhánek - Tywoniak: Stavební fyzika 20 - Stavební tepelná technika. Pomůcka pro cvičení. Praha, ČVUT 2002
Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997

Firemní literatura
Knihy:

Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
Kupilík: Střechy. SIA, Praha 1997
Chaloupka - Svoboda: Ploché střechy praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. 2009.
Bill - Žďára: Zastřešení budov. ČSSI Praha 1998
Oláh - Mikuláš: Krytiny a doplňkové konštrukcie striech. Jaga group, Bratislava 1997
Oláh : Strešné pláště podkroví a nadstaveb, Jaga group, Bratislava 2000
Oláh-Mikuláš-Mikulášová:Šikmé střechy. Jaga group, Bratislava 2002.

Normy:

ČSN 73 1901 Navrhování střech - základní ustanovení 2011;
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí, březen 2008;
ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov 2005.
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 2011;
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Základní ustanovení  2005
ČSN EN 1991- 1- 3 - Obecná zatížení - Zatížení sněhem, 2005
ČSN EN 1991 - 1- 4 - Obecná zatížení - Zatížení větrem, 2007
ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení.
ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb. Povlakové izolace.
ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů
ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN EN ISO 6946 73 0558 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla. Výpočetní metoda

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, 2003

ČSN EN 12 056-3 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3 : Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet, 2001
ČSN EN 1253-1 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Požadavky
ČSN EN 1253-2 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 1253-3 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Kontrola jakosti
ČSN EN 1253-4 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Víčka a vtokové mřížky

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět