FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Stavební tepelná technika

Kód předmětu:124YSTT
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Stránky věnované cvičení

Anotace:

Kurz zaměřený především na praktické řešení vybraných úloh tepelné ochrany budov (součinitel prostupu tepla, povrchová teplota, lineární činitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, energetická náročnost budov). Přehled požadavků a výpočetních postupů, praktická práce s aplikačním software, modelové analýzy, interpretace výsledků.

Určeno především pro studenty, kteří neabsolvovali žádný ze základních kurzů tepelné ochrany budov.

Cíle:

Seznámení se základy tepelné ochrany budov a modelováním tepelných a vlhkostních procesů v konstrukcích a detailech.

Přednášky:

 

1. Šíření tepla v konstrukcích

-   součinitel prostupu tepla - detailní výpočty, vliv tepelných mostů

-   lineární a bodový činitel prostupu tepla

2. Energetická náročnost budov

 -   průměrný součinitel prostupu tepla budovy

-   potřeba tepla na vytápění

3. Energetická náročnost budov

-   dodaná a primární energie

-   společenské souvislosti, zásady projektování, nízkoenergetické domy

4. Šíření vlhkosti v konstrukcích

-   difúze vodní páry a její kondenzace

-   zjednodušené a pokročilé modely transportu vlhkosti

5. Nejnižší vnitřní povrchová teplota

-   tepelné mosty a vazby

-   požadavky, výpočetní postupy, ověření rizika povrchové kondenzace, ověření rizika růstu plísní, konstrukční opatření

6. Tepelná stabilita místnosti

-   tepelná stabilita v letním a v zimním období

-   požadavky, výpočtové postupy, konstrukční zásady

7. Rezerva

 

Cvičení:

 

1. Základní posouzení skladby konstrukce

-   výpočet součinitele prostupu tepla a rizika kondenzace

-   vliv zabudované vlhkosti

2. Komplexní šíření vlhkosti

-   posouzení skladby s kapilárně aktivními materiály

-   dynamická simulace, vliv sluneční radiace a deště

3. Tepelné mosty a vazby

-   součinitel prostupu tepla s vlivem tepelných mostů

-   lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby

4. Konzultace

5. Energetická náročnost budov

-   průměrný součinitel prostupu tepla budovy

-   potřeba tepla na vytápění

-   dodaná energie, primární energie a emise CO2

6. Konzultace

7. Rezerva

 

Ukončení:

Odevzdání zadaných cvičení.

Literatura:

1. webové stránky K124
2. ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov", ÚNMZ 2007-2011
 

< Zpět