FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Zatěžovací účinky a vliv na konstrukce pozemních staveb

Kód předmětu:124YZUK
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.

Anotace:

Členění zatížení z hlediska historie zatížení, zatěžovací účinky a vlivy silové a nesilové. Pravděpodobnost výskytu jednotlivých zatížení, kombinace zatížení, souvislost zatížení s řešením objektů pozemních staveb. Interakce statických a dynamických účinků zatížení v oblasti konstrukcí pozemních staveb, interakce krátkodobých a dlouhodobých účinků zatížení. Výpočtové modely zatížení. Konstrukční úpravy snižující nepříznivý vliv zatížení

Přednášky:

Přednášející: Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.

Program přednášek:
1. Indukovaná seismicita
zdroje, charakteristické veličiny, projevy na konstrukcích pozemních staveb, poruchy způsobené indukovanou seismicitou, konstrukční opatření omezující vlivy indukované seismicity

2. Zemětřesení
zdroje, charakteristické veličiny, projevy na konstrukcích pozemních staveb, poruchy způsobené přirozenou seismicitou, konstrukční opatření omezující vlivy přírodní seismicity

3. Mimořádná zatížení - výbuch, náraz
možné zdroje, charakteristické veličiny, projevy na konstrukcích pozemních staveb, poruchy způsobené výbuchem, konstrukční opatření omezující škody na konstrukcích

4. Zatížení konstrukce extrémními teplotami
možné zdroje, charakteristické veličiny, projevy na konstrukcích pozemních staveb, poruchy způsobené extrémními teplotami, konstrukční opatření omezující škody na konstrukcích

5. Mimořádná zatížení - povodeň
zdroje, charakteristické veličiny, projevy na konstrukcích pozemních staveb, poruchy způsobené na konstrukcích při a po povodních, konstrukční opatření omezující škody na konstrukcích

6. Vliv tuhosti konstrukce na redistribuci zatížení
umístění ztužujících prvků, nesilová zatížení, redistribuce namáhání, vliv reologických změn na namáhání konstrukce, oslunění konstrukce

7. Rezerva

Literatura:

  1. Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 – Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998
  2. Normové předpisy (ČSN, EN)

< Zpět