FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Kompletační konstrukce T

Kód předmětu:124KKT
Rozsah:2+3
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing.Lenka Hanzalová, Ph.D.

Stránky věnované cvičení

Anotace:

Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů plochých šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky. Navrhování a schopnost výběru vhodných kompletačních konstrukcí na základě teorií konstrukčních zásad a principů řešení jednotlivých skupin prvků z oblasti kompletačních konstrukcí. Jedná se o tvorbu zateplovacích systémů, oken a dveří, vnitřních dělících stěn, podlah a podlahových konstrukcí a jejich detailů.

Přednášky:

1.  Obalové konstrukce - funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, normy a předpisy.
2. Jednoplášťové ploché střechy - principy návrhu, stavebně fyzikální analýza, materiálové a konstrukční varianty, konstrukční detaily.
3.  Dvouplášťové a lehké ploché střechy - materiálové a konstrukčně skladebné varianty - konstrukční detaily.
4.  Provozní a zelené střechy - stavebně fyzikální analýza a materiálové a konstrukčně varianty - konstrukční detaily.
5.  Šikmé střechy - principy návrhu šikmých a strmých střešních skladeb - řešení dodatečného zateplení podkroví.
6.  Šikmé střechy - principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů šikmých i strmých střech.
7.  Zateplovací systémy - kontaktní - konstrukční principy a zásady navrhování.
8.  Zateplovací systémy - konstrukční řešení dvouplášťových zateplovacích systémů materiálové a konstrukčních varianty.
9.  Teorie tvorby otvorových výplní – funkční a připojovací spára - předpoklady pro zachování vlastností v zabudovaném stavu.
10.  Teorie tvorby otvorových výplní – Zasklívací spára a zasklívací jednotky -druhy skel, základy tvorby zasklívacích spár, clonící elementy, větrací mřížky.
11.  Podlahy - funkční požadavky na konstrukční tvorbu, materiálové řešení, základní detaily.
12. Podhledy, příčky - funkční požadavky na konstrukční tvorbu, materiálové řešení, základní detaily.
 

Cvičení:

1. Zadání úloh plochá a šikmá střecha - Návrh a posouzení skladby plochého střešního pláště

2. Návrh a posouzení skladby plochého střešního pláště (tepelná technika,  stabilita, odvodnění),  Půdorys + řez
3. Detaily, technická zpráva
4. Návrh a posouzení skladby šikmého střešního pláště.

5. Návrh a posouzení skladby střešního pláště (tepelná technika, stabilita, odvodnění),  Půdorys + řez
6. Detaily, technická zpráva
7. Odevzdání úloh plochá a šikmá střecha Zadání úlohy -  Návrh a posouzení obvodového pláště

8. Návrh a posouzení obvodového pláště (tepelná technika,  stabilita).Detaily, technická zpráva.

9. Výběr a zabudování otvorové výplně, detaily a technická zpráva.

10. Návrh a posouzení dvou variant příček (stavebně fyzikální posouzení)

11. Návrh a posouzení dvou podlah (stavebně fyzikální posouzení)

12. Odevzdání úloh – obvodový plášt, otvorová výplň, podlaha a příčka

 

Ukončení:

Zápočet:

Odevzdání  úloh v požadovaném rozsahu a kvalitě dle zadávacích formulářů specifikovaných na začátku semestru
Dostatečný počet aktivních konzultací dle specifikace na začátku semestru (5x)
Dostatečná požadovaná účast na cvičeních (75%)

Zkouška:

Splnění zápočtu ze cvičení

Průběh zkoušky:

Zkouška se skládá ze zkouškového testu, konstrukční úlohy.

Zkouškový test:

test obsahuje celkem 10 otázek
doba na zpracování testu je 15 minut
klasifikace: každá otázka bude ohodnocena v bodech (1 otázka = 1 bod, 1/2 otázky = 1/2 bodu, chybná odpověď = 0 bodu)
aby student vyhověl, minimální počet bodů je 6
během testu nelze používat žádných podkladů

Konstrukční úloha:

na základě individuálních zadání zpracovat princip detailu či podrobnosti s důrazem na okrajové podmínky a stavebně fyzikální požadavky. Hodnotí se především zásady návrhu nejvýhodnějšího řešení detailu. Forma zpracování je buď od ruky, nebo rýsování v měřítku 1:10 až 1:5
doba zpracování 30 minut
během konstrukční úlohy nelze používat žádných podkladů
klasifikace v bodech (0 - 10 bodů), přičemž minimální počet bodů je 6

Hodnocení studentů vedoucím cvičení je podkladem pro celkové hodnocení zkoušky.

Literatura:

Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN  987-80-01-04469-8

Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997, ISBN 80-214-0973-x

Hájek – Novák – Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN  80-01-02506-3

Knihy:

Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2

Kolektiv autorů: Pravidla pro navrhování a provádění střech   - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 2014, ISBN 978-80-260-6187-8

Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství II, Učebnice pro střední školy se stavebním zaměřením, Praha, Sobotáes 2022, ISBN 978-80-86817-50-7.

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět