FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Pozemní stavby 1

Kód předmětu:124PS01
Rozsah:4+2
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní, zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Anotace:

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb. Předsazené konstrukce. Základní přehled vybraných kompletačních konstrukcí (obvodové pláště budov, podlahy, podhledy). Schodiště, rampy, výtahové šachty (požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, zatížení). Základové konstrukce (požadavky, základové podmínky, typy základů, principy). Konstrukce spodní stavby (požadavky, statické principy, zatížení, dilatace). Hydroizolace spodní stavby (povlakové hydroizolace, bílé vany). Zastřešení staveb, tradiční i novodobé krovové soustavy, základy navrhování střešních plášťů.

Důležité: od akad. roku 2020/21 se předmět 124PS01 (4+2) již nevyučuje - místo něj jsou vyučovány předměty 124PSI1 (2+1) a 124PSI2 (2+1) jako jeho nástupci. Obsah přednášek i cvičení předmětů 124PSI1 a 124PSI2 tak zahrnuje látku z bývalého předmětu 124PS01.

Cíle:

Student zvládne základní koncepci návrhu konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky.

Přednášky:

Aktuálně: Klauzura v LS 2018/19 na téma Konstrukční návrh schodištěse bude psát 30.4.2019 na přednášce - bližší informace ke klauzuře byly podány na přednášce.

Pokyny ke klauzuře níže.

Přednášející:

prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.

Ing. Jan Růžička, Ph.D.

 

Program přednášek:

1. Úvod do KPS + vývoj

2. Požadavky

3. Konstrukční systémy - principy

4. Svislé konstrukce - požadavky a principy

5. Svislé konstrukce - konstrukční řešení

6. Obvodové pláště

7. Překlady a příčky

8. Stropní konstrukce - požadavky a principy, klenby

9. Stropní konstrukce - železobetonové stropy

10. Stropní konstrukce - dřevěné a ocelové stropy

11. Předsazené konstrukce - požadavky a principy

12. Předsazené konstrukce - konstrukční řešení

13. Podlahy a podhledy

14. Schodiště - požadavky a principy

15. Schodiště - konstrukční řešení

16. Základy - požadavky a principy

17. Základy - konstrukční řešení

18. Konstrukce spodní stavby

19. Hydroizolace spodní stavby

20. Dilatační spáry

21. Klauzura

22. Krovy

23. Konstrukční systémy - komplexní přehled

24. Konstrukční systémy - udržitelná výstavba

Cvičení:

Viz samostatné stránky věnované cvičení - odkaz výše.

Klauzura je na téma "Návrh schodiště". Jsou povoleny POUZE papírové podklady, tj. např. sylaby z přednášek, poznámky ze cvičení, úlohy ze cvičení atp.. Nejsou povolena el. zařízení (notebooky, tablety, mobily) kromě kalkulaček. S sebou na klauzuru si přineste papíry (doporučujeme A3), možno milimetrový, rýsovací potřeby, kalkulačku. Klauzuru opravují cvičící. Náhradní termíny a případné opravné termíny řešte se cvičícími. Úspěšné absolvování klauzury je nutná podmínka pro získání zápočtu.

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět