FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Pozemní stavby 2E

Kód předmětu:124PS2E
Rozsah:2+1
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

Anotace:

Schodiště, šikmé rampy, výtahové šachty – požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, povrchové úpravy, eliminace šíření hluku ze schodišťového prostoru. Dilatace nosných konstrukcí budov – důvody, principy návrhu a konstrukční řešení dilatačních spár. Zakládání budov - požadavky, principy návrhu, typy plošných a hlubinných základů,  interakce základy vs. svrchní stavba, prostupy pro TZB, řešení soklové oblasti, sanace spodní stavby. Spodní stavba – řešení konstrukcí suterénních podlaží, požadavky, ochrana spodní stavby proti vodě, povlakové hydroizolace, bílé vany. Konstrukce šikmých střech - požadavky, principy návrhu, tradiční a novodobé soustavy, konstrukční a materiálová řešení.

 

Přednášky probíhají spolu s přednáškami předmětu 124PSA2. Na uvedeném odkazu naleznete i prezentace z přednášek.

 

Přednášky:

Přednášející:

doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

Ing. Veronika Kačmaříková, Ph.D.

 

Program přednášek:

1. Schodiště – úvod, požadavky, typologie, geometrie

2. Schodiště – vývoj, moderní konstrukční systémy

3. Schodiště – akustika, zábradlí. Šikmé rampy. Výtahy. Eskalátory

4. Externí přednáška (dle semestru)

5. Principy zakládání budov, plošné základy

6. Soklová oblast budov, hlubinné zakládání, sanace základů

7. Konstrukce spodní stavby - suterénní stěny, osvětlovací šachty

8. Hydroizolace spodní stavby - povlakové hydroizolace

9. Hydroizolace spodní stavby - bílé základové vany

10. Dodatečná hydroizolace budov

11. Dilatace nosných konstrukcí budov

12. Nosné konstrukce šikmého zastřešení - krovy

 

 

Upozornění: Za probranou látku je považováno vše, co bylo řečeno a nakresleno na přednáškách a ne pouze to, co je v prezentacích na webu ! Tyto prezentace neobsahují celou přednášenou látku, která je zkoušena !!

Cvičení:

Garant cvičení:

Ing. Veronika Kačmaříková, Ph.D.

 

Cvičení má stejný obsah jako v předmětu 124PSA2 - podklady viz zde.

< Zpět