FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Systémy CAD: AutoCad 2

Kód předmětu:124XCA2
Rozsah:0+2, 1 kredit
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní, zimní
Typ předmětu:Volitelný
Garant předmětu:RNDr. Hana Kopřivová

Anotace:

Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 3D, zaměřené na stavaře. Uživatelský souřadný systém, axonometrické zobrazení a perspektiva.Různé zajímavé plochy, křivky, imitace terénu plochami. Tělesa, průniky, sjednocení a rozdíly těles, klenby, řez tělesa rovinou. Tisk, výkresový a modelový prostor. Vizualizace. Materiály, osvětlení, použití sluneční kalkulačky, oslunění objektu během dne. Pozadí, zjištění jak působí objekt v daném okolí. Doplňky, postavy, rostliny apod. Výstup i v rastrovém formátu, např.jpg. Formát dwf, video. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

Cíle:

Student zvládne software AutoCAD ve 3D, naučí se ho používat ve svém oboru.

Požadavky:

Předmět navazuje na 124XC1A. Je požadována znalost AutoCADu v rovině, zápočet z XCA1 není podmínkou.

Cvičení:

 1. CAD systémy ve stavebnictví. Hardware, software. Autodesk Academia program, certifikáty od Autodesku. Získání studentské verze AutoCADu. Motivační ukázky 3D objektů. Jednoduchá tělesa. Různá zobrazení - pohledy, axonometrie, perspektiva. Styly zobrazení - 2D, 3D drátový, skryté hrany, koncepční, realistický.

 2. Uživatelské souřadné systémy. Kreslení v různých rovinách. Další příkazy pro tělesa. Editace těles, průnik, sjednocení, rozdíl, posunutí a otočení v prostoru. 3D operace.

 3. Tažení, vytažení, šroubovice, pole. Šroubové schodiště.

 4. Doplnění těles. Šablonování, rotace, skořepina. Řez tělesa i povrchu rovinou i povrchem.

 5. 3D plochy - translační, rotační, přímkové, definované hranami - Hplochy. Kresba odruky, vrstevnice, imitace terénu plochami. Hyperbolický paraboloid - zajímavé střechy. 3D operace.

 6. Síťová primitiva a jejich vlastnosti. Vyhlazení, vysunutí plochy. Převod tělesa na síť a obráceně.

 7. Povrchy a jejich vlastnosti. Přechodový, záplata, odsazený. NURBS.

 8. Kladení výřezů na papír. Příprava pro tisk. Formát výkresů. Vizualizace. Materiály. Vlastní materiál. Render. Pozadí. Zasazení objektu do okolního prostředí.

 9. Světla, stíny, sluneční kalkulačka, oslunění objektu během dne. Výstup i v rastrovém formátu, např. JPG.

 10. Animace, případně i se stíny.

 11. Semestrální práce

  • Prostorový objekt dle vlastního výběru. Nějaká jednoduchá stavba, vnitřek místnosti, zajímavý nábytek, novinový stánek, telefonní budka aj.

  • Výkres č.1 : Několik výřezů na jeden papír, např. půdorys, pohled zepředu, z boku, axonometrie. Stejné měřítko.

  • Výkres č.2 : Perspektiva , jediný výřez, razítko.

  • Výstup z rednru. Materiály, světla, stíny. 2 soubory JPG. Jeden s vrženými stíny, jeden s pozadím. Případně obojí do jednoho souboru.

  • Animace. Soubor AVI.

  • Pro zápočet soubory DWG, JPG, vícelistový soubor DWF z výkresu č. 1 a č. 2. Soubor AVI, video.

  • Pro získání certifikátu jeden JPG soubor, soubor DWF. Program AutoCAD 2018 CZ -3D dokumentace.

 12. Dokončení seminárních prací.

 13. Odevzdání seminárních prací v elektronické podoběna USB nebomailem. Zapsání zápočtu.

Ukončení:

Požadavky k získání zápočtu:

 • vypracování semestrální práce v požadovaném rozsahu a dostatečné kvalitě
 • nejméně 70 % aktivní účast ve cvičeních

Literatura:

 1. Horová Iva: 3D modelování a vizualizace v AutoCADu, Computer Press, Brno 2008
 2. Finkelstein Ellen: Mistrovství v AutoCADu Kompletní průvodce pro verze 2009 a 2010, Computer Press Brno 2010

< Zpět