FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Systémy CAD: Nemetschek 1

Kód předmětu:124XCN1
Rozsah:0+2
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní, zimní
Typ předmětu:Volitelný
Garant předmětu:externě firma Nemetschek

Anotace:

Kreslení 2D objektů, modelování 3D objektů: stěny, otvory, sloupy, desky, střechy, schodiště. Kótování stavebních výkresů. Řezy, pohledy, axonometrie. Animace modelu.

Cíle:

Cílem předmětu je seznámení se základními znalostmi práce v CAD programu Allplan.

Požadavky:

Nutným předpokladem pro zapsání předmětu jsou základní znalosti práce s výpočetní technikou.

Cvičení:

 • HW a SW vybavení, automatizace projektování, CAD obecně, 2D a 3D grafika, hlavní CAD programy, jejich porovnání. Úvod do práce s programem ALLPLAN (Nemetschek) - pracovní plocha a nástrojové lišty, základní funkce.
 • Kreslení v 2D, základní kreslící a editační funkce modulů Konstrukce a Text, práce se symboly (výkres číslo 1)
 • Kreslení stavebních detailů v 2D, základní kreslící a editační funkce modulu Kótování (výkres číslo 2)
 • Organizace projektu - projekt, fólie, výkres, plán. Hladiny.
 • Zadání jednoduchého stavebního objektu, tvorba stavebního půdorysu 1. NP: modul Stěny, otvory, stavební díly - kreslení a editování stěn a sloupů (výkres číslo 3 a výkres číslo 4)
 • Tvorba stavebního půdorysu 1. NP - pokračování: kreslení a editování dveřních a okenních otvorů, vložení okenních otvorů do kruhové stěny (výkres číslo 5)
 • Tvorba stavebního půdorysu 1. NP - pokračování: kótování stěn a otvorů, kreslení a editování desek, otvory v deskách (výkres číslo 6)
 • Tvorba stavebního půdorysu 2. NP - kopírování podlaží, modifikace stavebních prvků (výkres číslo 7)
 • Volné roviny, kreslení a modifikování střešního tělesa pomocí volných rovin, připojení stěn na střešní roviny (výkres číslo 7)
 • Kreslení a modifikování schodiště (výkres číslo 8). Technické pohledy, stavební řezy, prostorová zobrazení 3D. Grafické výstupy, přenos dat, spolupráce s jinými CAD
 • Individuální práce na semestrální úloze (zvoleném projektu podle zadání v předmětu Projekt)
 • Individuální práce na semestrální úloze - pokračování
 • Dokončení zadaného projektu, zhodnocení a kontrola individuální práce
 • Závěrečné poznámky, diskuse, zápočty

Ukončení:

Požadavky k získání zápočtu:

 • vypracování semestrální práce v požadovaném rozsahu a dostatečné kvalitě
 • nejméně 70 % aktivní účast ve cvičeních

Literatura:

 1. Manuály, tutoriály, příručky, e-learningová videa, studentská verze CAD systému Allplan a další data a nástroje pro efektivní ovládání programu naleznete na mezinárodním studentském on-line portálu: www.allplan-campus.cz

 

< Zpět