FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Systémy CAD: stavařské nadstavby

Kód předmětu:124XCSN
Rozsah:0+2, 1 kredit
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní, zimní
Typ předmětu:Volitelný
Garant předmětu:RNDr. Hana Kopřivová

Anotace:

Je probírána uživatelská nadstavba AutoCADu pro stavaře a architekty AutoCAD Architecture a jeho české normové uzpůsobení CADKON DT+. Jde hlavně o práci se stavebními díly – stěna, okno, dveře, střecha, deska, sloup, schodiště. Makra, knihovny maker, zařizovací předměty. Dále je prohloubena a doplněna znalost AutoCADu, např. vizualizace, extrahování atributů bloků do databáze, publikování na webu (formát dwf) aj. Výstup i v rastrovém formátu, např. jpg. Video.

Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

Cíle:

Student zvládne software Autodesk Archtectural Desktop a jeho české rozšíření CADKON DT+ a naučí se v něm projektovat.

Požadavky:

Předmět navazuje na 124XCA1 a 124XCA2. Předpokládá se znalost základů programu AutoCAD, jak v rovině, tak v prostoru. Zápočet z těchto předmětů není podmínkou.

Cvičení:

 1. Autodesk Academia program, certifikáty od Autodesku. Získání studentské verze programu. Úvod do programu. Ukázky prací. Základní stavební prvky. Klávesové zkratky.
 2. Obvodové stěny, vnitřní stěny, manipulace se stěnami. Okna.
 3. Dveře. Změna zavírání, pravé, levé. Práce se styly. Okna s mřížkou.Otevření oken a dveří v modelu. Katalogy, knihovny.
 4. Okenní sestavy - balkónové dveře. Paleta nástrojů. Zařizovací předměty.
 5. Sendvičová stěna. Schodiště, zábradlí.
 6. Deska, otvor do desky. Podkroví.
 7. Střecha, štítová stěna, polovalba. Komín, střešní okno.Vikýř. Konstrukční prvky - sloup, trám, vzpěra.
 8. Kótování, popisy místností, tabulky místností, tabulky oken a dveří.
 9. Výkresová dokumentace - studie, půdorys projektu, pohledy, perspektiva, řezy, výškové kóty, příprava tisku.
 10. Výkresový prostor, razítko, šablona. Materiály, vizualizace, video. Formát JPG, AVI.
 11. Semestrální práce :
  • Projekt rodinného domu o minimálně dvou podlažích.
  • Výkres č.1 : Studie (půdorys1:100), pohledy na fasádu ze všech stran, perspektiva. Tabulka místností. Razítko.
  • Výkres č.2 : Projekt 1:50, řez 1:50, tabulka otvorů. Razítko.
  • Rastrový obrázek JPG, s materiálem povrchů.
  • Animace. Soubor AVI.
  • Pro získání certifikátu soubor JPG s materiály a vícelistový soubor DWF z obou rozvržení. Program AutoCAD Architectural 2018 CZ s CADKON DT+.
  • Pro zápočet předchozí soubory a také DWG soubor. Soubor AVI, video.
 12. Seminární práce - dokončení.
 13. Odevzdání seminárních prací v elektronické podobě - na USB nebo mailem. Zapsání zápočtu.

Ukončení:

Požadavky k získání zápočtu:

 • vypracování semestrální práce v požadovaném rozsahu a dostatečné kvalitě
 • nejméně 70 % aktivní účast ve cvičeních

Literatura:

 1. Kácha Tomáš, Trunec Štěpán: Autodesk Architectural Desktop, Computer Press, Brno 2006
 2. Kletečka Jaroslav, Fořt Petr: AutoCAD 2014: Učebnice, Computer Press, 2014

< Zpět