FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

BIM Graphisoft Archicad

Kód předmětu:124XBGA
Rozsah:0+2
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní, zimní
Typ předmětu:Volitelný
Garant předmětu:Ing.Renáta Hoďánková

Anotace:

Výuka je zaměřena na aplikování základních principů informačního modelování budov - BIM (Building Information Modeling) v Archicadu 26. Je určena pro začátečníky nebo mírně pokročilé uživatele SW Archicad.
Není vyžadována žádná předchozí zkušenost s projektováním BIM.

 

 

Cíle:

Výstupem předmětu by měla být schopnost studenta vytvořit model stavby (obsahující i data IFC pro mezioborovou výměnu dat) s výstupem do 3D (vizualizace a rendering), do 2D (tvorba projektové dokumentace) a export  modelu pro mezioborovou komunikaci (především IFC formát)
 

Požadavky:

Není nutná znalost žádného CAD/BIM programu.

Cvičení:

Při organizaci výuky je využíván výukový systém MOODLE. Aktuální informace k výuce jsou vedeny v kurzu 124XBGA - BIM Graphisoft ArchiCAD.

 

1.Základní pojmy BIM (Building Information Modeling), IFC formát, virtuální stavba v Archicadu, pracovní prostředí Archicadu 
2.Svislé konstrukce (zdi,sloupy), jejich geometrické varianty a základní IFC atributy, stavební materiály, sendvičové konstrukce (negrafické informace - fyzikální vlastnosti, informace o ýrobci atd.)
3.Editace konstrukcí, sendvičové konstrukce, tvorba vlastních profilů
4.Parametrické prvky typu okno a dveře, editace 
5.Vodorovné konstrukce (trámy, desky), tvorba nosníků - Trussmaker
6.Návrh schodiště
7.Tabulky, správce IFC parametrů - sady parametrů
8.Terén pomocí nástroje síť, načtení geodetických souřadnic, spolupráce s apikacemi Google Earth, Sketchup
9.Střecha, konstrukce krovu pomocí nástroje Roofmaker, operace s tělesy, skořepiny
10.2D řezy, kótování, zóny, detail, pracovní list
11.Lehký obvodový plášť - základní parametry a nastavení, vizualizace, export a import dat (dxf, dwg, pdf, rastrové obrázky, ifc)
12.Tvorba projektové dokumentace, anotace k prvkům, TeklaBiMsight pro prohlížení modelu exportovaného do IFC

Ukončení:

Účast na cvičeních - akceptovány 2 absence. V případě vyšší absence ze závažných důvodů (zdravotní, rodinné apod) bude po domluvě stanoveno jiné řešení ukončení předmětu dle konkrétní situace.

V půběhu semestru budou zpracovávány různé dílčí úkoly korespondující s probíranou látkou.

Literatura:

< Zpět