FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Systémy CAD: AutoCad 1

Kód předmětu:124XCA1
Rozsah:0+2, 1 kredit
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní, zimní
Typ předmětu:Volitelný
Garant předmětu:RNDr. Hana Kopřivová

Anotace:

Předmět uvádí studenta do automatizace projektových prací. Seznamuje ho obecně s CAD systémy ve stavebnictví. Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 2D. Zakreslení půdorysu objektu, jeho okótování. Použití bloků a knihoven. Tisk v různých měřítkách a na různé formáty papíru. Výstup ve formátu DWF. Zakreslení pohledů a řezů, detailů. Tabulky, jejich převod do excelu, úprava a zpětné vložení do AutoCADu. Rozpisky.

Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

Cíle:

Student zvládne software AutoCAD ve 2D, naučí se ho používat ve svém oboru

Požadavky:

Základní práce s počítačem.

Cvičení:

 1. CAD systémy ve stavebnictví. Hardware, software. Autodesk Academia program, certifikáty od Autodesku. Získání studentské verze AutoCADu. Úvod do práce s programem AutoCAD. Načtení a uložení souboru, prohlížení hotových souborů. Ukázky vzorových prací. ZOOM.

 2. Půdorys koupelny. Meze výkresu, jednotky, souřadný systém, krok, rastr. Příkazy pro kreslení. Editace i pomocí uzlů.

 3. Dodělání koupelny, zařizovací předměty. Další příkazy pro kreslení a editace. Uchopení objektů, polární trasování, trasování uchopení objektů. Relativní souřadný systém.

 4. Hladiny, barvy, typy čar, tloušťka čar, šrafování.

 5. Kótování, kótování oken a dveří.

 6. Bloky, atributy, vytváření a používání knihoven. Severka.

 7. Kladení výřezů na papír, výkresový prostor. Různé velikosti papíru, různá měřítka výkresu na jediný papír, kóty ve stejné velikosti pro různá měřítka. Text, popisy místností.

 8. Tabulka místností, razítko. Šablona - v ní kótovací styly, bloky, použité hladiny, použité šrafy a typy čar, severka, razítko, tabulka místností.

 9. Příprava pro tisk. Formát výkresů, role. Plotry. Formát DWF. Prohlížeče DWF, publikování na webu. Soubory PLT, PDF. Rastrový formát JPG. Podmínky pro získání certifikátu.

 10. Dokončení. Izolace, měřítko typu čáry pro tisk. Superhatch - grafické šrafování.

 11. Semestrální práce:

  • Půdorys domu nebo bytu. Minimálně 3 místnosti.

  • Kóty, kóty oken a dveří. Šrafování. Ve zvláštních hladinách.

  • Výkres č.1-měřítko 1:50, razítko.

  • Výkres č. 2 - měřítko 1:100 a detail, např. 1:20. Tabulka místností, součet ploch. Kóty stejné výšky v obou výřezech různého měřítka. Razítko.

  • Velikost papíru volit podle potřeby, aby celý půdorys byl na papíře.

  • Pro zápočet soubor DWG, vícelistový soubor DWF z obou rozvržení (výkres č. 1 a výkres č. 2), soubor JPG z výkresu č. 2 (okno, přizpůsobit do plochy, centrovat).

  • Pro získání certifikátu soubor JPG, DWF. Program AutoCAD 2018 CZ -2D dokumentace.

 12. Dokončení seminárních prací.

 13. Odevzdání seminárních prací v elektronické podobě - na USB nebo mailem.Zapsání zápočtu.

Ukončení:

Požadavky k získání zápočtu:

 • vypracování semestrální práce v požadovaném rozsahu a dostatečné kvalitě
 • nejméně 70 % aktivní účast ve cvičeních

Literatura:

1. Finkelstein Ellen: Mistrovství v AutoCADu Kompletní průvodce pro verze 2009 a 2010, Computer Press Brno 2010

< Zpět