FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Přírodní stavitelství v praxi

Kód předmětu:124XPSP
Rozsah:0+4x
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Volitelný
Garant předmětu:Ing. Jakub Diviš,

Anotace:

Předmět X124PSP umožňuje studentům osahat si přírodní stavební materiály a vyzkoušet si práci s nimi. Účelem je propojení projektantské 2D činnosti s 3D vizuálním vnímáním detailů pro lepší pochopení souvislostí, problémů a lepší vizuální představu nejen o materiálové podstatě navrhovaných konstrukcí. Jedná se o řemeslně zaměřený předmět, který volně navazuje na přednášky 124XPSM vyučované v zimním semestru.

Cíle:

Cílem předmětu X124PSP je praktické seznámení studentů s navrhovanými přírodními materiály. Hlavní zaměření je na nepálenou hlínu, slámu, dřevo, případně bambus a dále na přírodní izolační materiály (konopí, len, ovčí vlna, celulóza, sláma, dřevovlákno aj.). Studenti v rámci předmětu budou pracovat s těmito materiály, vytvářet stavební detaily, případně dílčí konstrukce. Odnést by si měli zkušenosti, jak se s danými materiály pracuje, jaká mají specifika, výhody, ale také nevýhody. V neposlední řadě si užijí manuální práce, která protáhne jejich těla od sezení u počítačů a třeba se i přiučí nějakým dalším dovednostem.

Cvičení:

Předmět bude realizován formou úvodní seznamovací hodiny a následných čtyř až šesti praktických odpoledních workshopů.
Náplní budou konstrukční detaily moderních dřevostaveb, jejich vzduchotěsnost, tepelné izolace z přírodních materiálů, typy hydroizolací a parozábran. Dalšími tématy bude slaměné stavitelství a stavební materiály z nepálené hlíny (hliněné omítky, zdící tvarovky, dusané stěny z nepálené hlíny aj.). Další možností je výstavba z bambusu.
Po domluvě na úvodní hodině je možné obsah upravit a v rámci praktických činností vytvořit jiné výstupy, např. projektovaný detail z jiného předmětu, nebo například vlastní designový prvek z uvedených materiálů. 

 

Termín předmětu uvedený v rozvrhu je pouze orientačí!

Harmonogram workshopů domluvíme splečně na úvodní hodině, aby vyhovoval většině zúčastněným.

< Zpět