FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva

Kód předmětu:124IZSQ
Rozsah:2+2
Zakončení:Zápočet, zkouška
Obor studia:Požární bezpečnost staveb (Q)
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Anotace:


Předmět je složen ze dvou tematických částí, a to technické části a komunikačních dovedností. Technická část je zaměřena na seznámením studentů s principy integrovaného záchranného systému (IZS) a ochrany obyvatelstva v ČR, tj. zejména druhy, postavení a úkoly složek IZS, postavení a úkoly právnických a fyzických osob v rámci IZS, operační a informační středisko IZS, řízení a organizace jednotek požární ochrany, prostředky varování a vyrozumění obyvatelstva, zjišťování a označování nebezpečných oblastí, druhy krytů, stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené civilní ochranou. Část předmětu komunikačních dovedností je zaměřena na technické aspekty prezentací a mluvené slovo.

 

Přednášky:

 

 • Katedra K124: Ing. Michal Miškanič (externí přednášející + cvičící, HZS hl.m. Prahy)
 • Katedra K105: JUDr. Vladimír Čermák (externí přednášející + cvičící)
   
 1. Úvod do tématiky integrovaného záchranného systému (IZS) a ochrany obyvatelstva (OO)
 2. Úvod do tématiky komunikačních dovedností, technické aspekty verbální a neverbální komunikace, prezentace
 3. IZS – historie, vznik, legislativa, principy, mimořádná událost, krizové stavy
 4. Záchranné a likvidační práce (taktická, operační a strategická úroveň), vztah IZS k bezpečnostnímu systému v ČR, úkoly veřejné správy (ministerstva, orgány krajů, orgány obcí)
 5. Základní a ostatní složky IZS, plán: poplachový, havarijní, krizový, obranný
 6. Postavení a úkoly právnických a fyzických osob v rámci IZS
 7. Základní složky IZS – Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany, poslání, struktura, policie ČR, Zdravotní záchranná služba
 8. Ochrana obyvatelstva – historické souvislosti, současný stav
 9. Varování obyvatelstva, vyrozumění složek IZS   
 10. Evakuace obyvatelstva a nouzové přežití – ubytování, zásobování (pitná voda, potraviny, energie), nouzové potřeby, materiální základny humanitární pomoci
 11. Ukrytí obyvatelstva – stálé a improvizované úkryty
 12. Rizika kontaminace, prostředky individuální ochrany, ochranné principy filtračního a izolačního typu
 13. Předtermín, rezerva
   

Cvičení:


Předmětem cvičení je praktické poznání a prezentace činnosti vybrané složky IZS s důrazem na komunikativní dovednosti.

Požadavky na cvičení:

 • cvičení s povinnou účastí, max. 2 neomluvené absence
 • výběr ze seznamu složek IZS
 • práce a prezentace ve dvojici
 • povinná osobní návštěva vybrané složky IZS + společná fotografie obou studentů z návštěvy
 • odevzdání prezentace ve společném určeném termínu
 • prezentace na 12. a 13. týdnu s povinnou účastí všech, náhodné pořadí prezentujících skupin
   

Ukončení:


Písemná zkouška

Literatura:

 1. ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém: management záchranných prací. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN isbn80-86634-65-5.
 2. KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN isbn80-86634-70-1.
 3. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 4. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 5. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 6. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
   

Zákony a vyhlášky dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz
 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět