FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Měření denního osvětlení

Kód předmětu:124XMDO
Rozsah:1 + 1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Volitelný
Garant předmětu:Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

Anotace:

!!! URČENO PRO VŠECHNY OBORY BAKALÁŘSKÉHO I MAGISTERSKÉHO STUDIA !!!

 

Předmět rozšiřuje poznatky z denního osvětlení získané především v povinných předmětech 124SF01 a 124SFA1 a ve volitelném předmětu 124XSFO. Studenti se seznámí se zásadami a potřebnými podmínkami pro měření denního osvětlení a světelně technických vlastností vybraných stavebních prvků. Konkrétně se jedná o měření osvětlenosti v síti kontrolních bodů, na vodorovné, šikmé a svislé rovině, měření činitele odrazu světla, znečištění osvětlovacího otvoru a podobně. Tyto poznatky mohou později studenti využít při návrhu konstrukce z hlediska jejích odrazivých vlastností, velikostí osvětlovacích otvorů, směru světelného toku, barevnosti a podobně.

Cíle:

Porozumění problematice měření denního osvětlení. Volba doby měření a dalších okrajových podmínek. Měření základních světelně technických parametrů.

Požadavky:

Zájem o obor stavební světelná technika.

Přednášky:

1. Úvod do předmětu, seznámení s podmínkami udělení zápočtu, vymezení oblastí stavební fyziky, určení polohy Slunce vůči pozorovateli, proslunění a oslunění – definice, rozdíly v pojmech, požadavky

2. Denní osvětlení – definice, požadavky, způsoby výpočtu, měření denního osvětlení, okrajové podmínky, vlastnosti oblohy, přístrojové vybavení

3. Denní osvětlení – vnitřní odražená složka činitele denní osvětlenosti,stanovení činitele odrazu světla pomocí luxmetru a jasoměru, potřebné výpočtové vztahy, porovnání výsledků zjištěných měřením vs. pomocí vzorníků barev vs. odhadem z normovaných hodnot

4. Měření vlastností osvětlovacího otvoru – činitel znečištění, činitel prostupu světla sklem nebo jiným materiálem propouštějícím světlo

5. Činitel denní osvětlenosti na svislé rovině, činitel jasu stínících překážek. 

6. Rezerva

Cvičení:

1. Stanovení polohy slunce na obloze, určení polohy kontrolních bodů při posuzování doby proslunění

2. Definice činitele denní osvětlenosti, její využití při řešení jednoduchých úloh, početní metody pro určení oblohové a vnější odražené složky činitele denní osvětlenosti, způsoby určení činitele odrazu světla

3. Měření činitele denní osvětlenosti v konkrétní učebně

4. Měření činitele odrazu světla vybraných povrchů, měření vlastností osvětlovacího otvoru (činitel znečištění,
činitel prostupu světla sklem nebo jiným materiálem propouštějícím světlo)

5. Měření osvětlení na svislé srovnávací rovině v závislosti na různých úhlech zastínění

6. Konzultace řešených úloh, zápočtový test, vyhodnocení předmětu, udělování zápočtů

Ukončení:

Aktivní účast na výuce a při měření.

Literatura:

  • ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. Praha : ÚNMZ, únor 2014
  • ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. Praha : ÚNMZ, únor 2014
  • VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9
  • VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5   

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět